Thủ tục tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến.

Số hồ sơ:

T-BDI-029496-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Đối tượng làm thủ tục xin di chuyển đến nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

2.

Bước 2

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tiến hành cấp Giấy giới thiệu di chuyển của cơ quan quản lý hồ sơ và chi trả trợ cấp

3.

Bước 3

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi đến có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới.

 

2.

Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới.

 

3.

Hồ sơ gốc của đối tượng có niêm phong của cơ quan chuyển đi.

Số bộ hồ sơ:

1 bộ

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết