Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Số hồ sơ:

T-BDI-066950-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Tư pháp, Công an tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động - Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định .

2.

Bước 2

Phòng Lao động - Tiền lương kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước 3

Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài nộp lệ phí cấp Giấy phép lao động tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

4.

Bước 4

Tổ chức, cá nhân đến tại nhận Giấy phép lao động tại Phòng Lao động - Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định .

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài

2.

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam

3.

Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động theo quy định

4.

03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (mẫu

Thông tư số

số 6)

08/2008/TT-BLĐTB...

2.

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao

Thông tư số

động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 7)

08/2008/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Đối với các giấy tờ được cấp ở nước ngoài theo quy định trên, phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP N...

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết