Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Số hồ sơ:

T-BDI-066975-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Tư pháp, Công an tỉnh.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động - Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định .

2.

Bước 2

Phòng Lao động - Tiền lương kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước 3

Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài nộp lệ phí cấp Giấy phép lao động tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

4.

Bước 4

Tổ chức, cá nhân đến tại nhận Giấy phép lao động tại Phòng Lao động - Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định .

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam

2.

Bản sao hợp đồng lao động phải có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.

3.

Giấy phép lao động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài đó.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao

Thông tư số

động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 5)

08/2008/TT-BLĐTB...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Đối với các giấy tờ được cấp ở nước ngoài theo quy định trên, phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP N...

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết