Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi dăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khac; b) Thay đôit địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Số hồ sơ:

T-BDI-029357-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Doanh nghiệp du lịch nước ngoài chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước

2:

Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3819017

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

3.

Bước

3:

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét và cấp lại giấy phép.

4.

Bước

4:

* Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp - Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

1. Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác.

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

a)  Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.

-  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.

Các giấy tờ quy định trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b)  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

2.

2. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc tiêu hủy

a)  Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.

-  Bản gốc trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nat; đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu hủy Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số bộ hồ sơ:

Trường hợp 1: 02 (bộ) - Trường hợp: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại

Thông tư số

diện

89/2008/TT-BVHTT...

       

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

 

   Thời tiết