Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Số hồ sơ:

T-BDI-028302-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

200.000 đồng/thẻ

Thông tư số 107/2002/TT-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Thẻ

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước

2:

Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3819017

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

3.

Bước

3:

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đề nghị cấp thẻ, phòng Quản lý Du lịch sẽ xem xét và báo cáo Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên cho người đề nghị

4.

Bước

4:

*  Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

-  Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên

-  Cá nhân đến nhận thẻ hướng dẫn viên nội địa, nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu tiền phí, lệ phí (liên 2) và ký nhận tại phòng Cơ chế một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*  Nếu không đủ điều kiện đúng theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời cho người đề nghị bằng văn bản nêu rõ lý do

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế

2.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác.

3.

- Bản sao bằng cấp

+ Trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

+ Về ngoại ngữ có một trong các trình độ sau:

*  Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên

*  Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên

*  Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác và Giấy chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

4.

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tê có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

5.

- Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Thông tư số 89/2008/TT-BVHTT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

 

 

   Thời tiết