Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên sáng lập)

Thông tin

Lĩnh vực

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký
50.000 đồng/1 lần đăng ký .
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

 Giấy đăng ký

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Nhận Giấy đăng ký hành nghề luật sư tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do 1 công chứng viên trở lên thành lập).

2

Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên trở lên thành lập). Quyết định 01 /2008/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tư pháp

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, nếu Văn phòng công chứng không hoạt động hoặc trường hợp Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ ba tháng trở lên thì Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký hoạt động  Luật Công chứng
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết