Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

Thông tin

Lĩnh vực

Công chứng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng a) Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch) được tính như sau:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp)
b) Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:
- Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thu 50.000
- Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản thu 100.000 đồng
- Công chứng hợp đồng bảo lãnh thu 100.000 đồng
- Công chứng hợp đồng uỷ quyền thu 40.000 đồng
- Công chứng giấy uỷ quyền thu 20.000 đồng
- Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu theo quy định tại điểm a thu 40.000 đồng
- Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch thu 20.000 đồng
- Công chứng di chúc thu 40.000 đồng
 Thông tư số 91/2008/TT-LT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản công chứng

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người yêu cầu công chứng giấy uỷ quyền có mặt tại Phòng công chứng và nộp phiếu yêu cầu công chứng; Nếu người yêu cầu công chứng ở trong tình trạng già yếu không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Phòng công chứng được thì thông qua người đại diện đề nghị Công chứng viên (CCV) đến tại nơi ở của người đó để thực hiện công chứng giấy uỷ quyền

Bước 2:

CCV tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của người yêu cầu công chứng;

Bước 3:

CCV đọc văn bản cho người yêu cầu công chứng nghe hoặc người yêu cầu công chứng tự đọc giấy uỷ quyền. Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thì yêu cầu CCV chỉnh sửa (nếu hợp đồng do CCV soạn thảo).

4

Người yêu cầu công chứng ký giấy uỷ quyền, CCV chứng nhận giấy uỷ quyền.

5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC);

2

Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

3

Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

4

Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
5 Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC)  Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên môi trường

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết