Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thông tin

Lĩnh vực

Công chứng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 Công an, UBND xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Mức phí thu theo giá trị tài sản; Mức thu tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 10 triệu đồng.  Thông tư số 91/2008/TT-LT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người yêu cầu công chứng giấy uỷ quyền có mặt tại Phòng công chứng và nộp phiếu yêu cầu công chứng; Nếu người yêu cầu công chứng ở trong tình trạng già yếu không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Phòng công chứng được thì thông qua người đại diện đề nghị Công chứng viên (CCV) đến tại nơi ở của người đó để thực hiện công chứng giấy uỷ quyền

Bước 2:

CCV tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của người yêu cầu công chứng;

Bước 3:

CCV đọc văn bản cho người yêu cầu công chứng nghe hoặc người yêu cầu công chứng tự đọc giấy uỷ quyền. Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thì yêu cầu CCV chỉnh sửa (nếu hợp đồng do CCV soạn thảo).

4

Người yêu cầu công chứng ký giấy uỷ quyền, CCV chứng nhận giấy uỷ quyền.

5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã được soạn thảo sẵn, nếu không tự soạn thảo được thì đề nghị Công chứng viên soạn thảo.

2

Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn gía trị sử dụng của các chủ thể giao kết hợp đồng.

3

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng thửa đất chuyển nhượng.
+Trường hợp quyền sở hữu, quyền sử dụng thửa đất chuyển nhượng chưa được cấp giấy chứng nhận thì phải xuất trình một trong các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1,2 và 5 của Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 đồng thời kèm theo Phiếu cung cấp thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp.
+Trường hợp đã có hợp đồng, văn bản chuyển dịch bất động sản hợp pháp kể từ sau ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, nhưng chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, nay thực hiện việc chuyển nhượng tiếp còn phải xuất trình kèm theo biên lai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và biên lai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất.
+Trường hợp bên chuyển nhượng bất động sản là người thừa kế còn phải xuất trình kèm theo một trong các loại văn bản như: Văn bản phân chia di sản hoặc Văn bản khai nhận di sản.
+ Trường hợp người yêu cầu công chứng là người đại diện theo uỷ quyền còn phải xuất trình văn bản ủy quyền.
+ Trường hợp người yêu cầu công chứng chuyển nhượng phần quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản của mình nằm trong quyền sở hữu, quyền sử dụng chung còn phải nộp văn bản khước từ việc nhận chuyển nhượng của các đồng sở hữu, sử dụng.
+ Trường hợp người nhận chuyển nhượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn phải nộp giấy tờ có liên quan để chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

4

Sổ hộ khẩu gia đình hoặc “Bản kê khai số thành viên trong hộ” được cơ quan công an xã, phường, thị trấn xác nhận tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu chủ thể giao kết hợp đồng là hộ gia đình.

5

Các giấy tờ khác để chứng minh bất động sản chuyển nhượng thuộc quyền sử dụng của cá nhân nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên một người

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản  Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên môi trường
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên môi trường

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết