Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp đang khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định – đăng ký bổ sung xe vào tuyến (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến cố định có hiệu quả ...) làm thủ tục tại Sở Giao thông Vận tải, địa chỉ: 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên lạc: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung xe vào tuyến, nếu đủ Sở GTVT sẽ có văn bản chấp thuận đăng ký bổ sung xe vào tuyến; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định;

2

Bản photo Đăng ký xe ôtô của những xe trong danh sách đăng ký;
3 Bản photo “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký;
4 Bản photo văn bản “Chấp thuận doanh nghiệp tham gia khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định bằng ôtô” của cơ quan quản lý tuyến.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định.

 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết