Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý, sát hạch

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả sát hạch

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đối với thi sát hạch lái xe ôtô (B1, B2, C, D, E, F):
Lệ phí thi lý thuyết: 70.000 đồng/1 lần thi
+ Lệ phí thi thực hành lái xe trong sa hình: 230.000 đồng/1 lần thi
+ Lệ phí thi thực hành lái xe trên đường: 50.000 đồng/1 lần thi
 
 Lệ phí đối với thi sát hạch lái xe môtô (A1, A2, A3, A4):
 + Sát hạch lý thuyết: 30.000 đồng/lần
+ Sát hạch thực hành: 40.000 đồng/lần
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân đến làm thủ tục tại các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh Bình Định.

Bước 2:

: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi giấy hẹn ngày nhập học và thông báo thời gian thi đối với từng khóa học theo từng hạng GPLX mà cá nhân đăng ký; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ, kê khai lại

Bước 3:

Cá nhân đến nhận Giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe;

2

Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 năm);
3 Bản sao giấy CMND
4 05 ảnh màu 3x4 cm kiểu CMND

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Phải có giấy CMND. - Có đủ độ tuổi theo quy định cho từng hạng GPLX, hạng A1: 18 tuổi; hạng B1, B2: 18 tuổi; hạng C: 21 tuổi - Đủ sức khỏe theo quy định

 Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10
     


   Thời tiết