Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp phải kiểm định cầu, đường xác định khả năng để quy định điều kiện đi hoặc gia cố cầu, đường thì thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm định của tổ chức tư vấn đủ tư cách hành nghề hoặc sau khi đã hoàn thành việc gia cố cầu, đường.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lưu hành đặc biệt
Mức phí: 30.000 đồng
 Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải, số nhà 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận kết quảđến tại Phòng Quản lý vận tải.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị Cấp Giấy phép lưu hành xe Bánh xích tự hành trên đường bộ bản chính;

2

Bản chụp giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời (đối với phương tiện mới nhận);
3 Bản chụp các trang ghi đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định lần gần nhất của sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiên giao thông cơ giới đường bộ. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản chụp tính năng kỹ thuật của xe và mang theo các bản chính của các bản chụp nêu trên;
4  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng

 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết