Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam-Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ các phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam)

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy giấy phép vận tải liên vận
50.000 đồng/lần/phương tiện.
 Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải, số nhà 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận kết quảđến tại Phòng Quản lý vận tải.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp phép liên vận Việt-Lào của doanh nghiệp kèm theo danh sách phương tiện vận tải (theo kiểu mác xe, trọng tải và biển đăng ký xe) đăng ký tham gia vận tải quốc tế Việt-Lào;

2

Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào cho mỗi phương tiện;
3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải (bản photo có công chứng hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu);
4 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản photo). Ôtô phải mang biển đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp vận tải đăng ký kinh doanh;
5 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản photo);
6 Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản photo);
7   Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản photo).

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào.

 Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18 tháng 7 năm 2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải, bưu điện Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
  Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào.

  Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18 tháng 7 năm 2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải, bưu điện Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết