Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác các tuyến cố định cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp đang khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định trước khi ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng từng xe khai thác trên tuyến phải có giấy đề nghị nêu rõ lý do gửi cơ quan quản lý tuyến, tại địa chỉ: 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên lạc: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật).

Bước 2:

Sau khi nhận giấy đề nghị của doanh nghiệp, Sở GTVT xem xét, thông báo cho doanh nghiệp đã đề nghị và bến xe hai đầu tuyến biết việc chấp thuận ngừng khai thác tuyến.

Bước 3:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định.

2

 
3  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định.

 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành "Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô"
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  


   Thời tiết