Thay đổi xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp đang khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định cần thay xe đang khai thác trên tuyến phải có văn bản gửi bến xe hai đầu tuyến và cơ quan quản lý tuyến (Sở Giao thông Vận tải, tại địa chỉ: 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại liên lạc: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) hoặc lệnh điều xe thay thế để bến xe phối hợp thực hiện

Bước 2:

Xe vào thay thế tiếp tục sử dụng sổ nhật trình đã được cấp, Sở GTVT cấp sổ nhật trình mới cho những xe chưa có sổ nhật trình.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Văn bản thay xe đang khai thác trên tuyến

2

 
3  
4  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  


   Thời tiết