Cấp mới Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ

Thông tin

Lĩnh vực

Đăng kiểm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
   

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng chỉ hành nghề

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân khi chuyển công tác, nơi ở và có HKTT tại nơi ở mới (tỉnh, thành phố khác) thì đến làm thủ tục di chuyển quản lý giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở GTVT Bình Định – 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ( không nộp lệ phí )

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ;

2

Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng;
3 Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;
4  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
 Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải.

 Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật.
+ Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chưng chỉ.
+ Có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong ngành xin cấp chứng chỉ.
  Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết