Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 Ban QL khu CN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  400.000 đồng/giấy phép
 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 v/v ban hành mới và sửa đổi bổ sung một số loại phí, lệ phí

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý KKT – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho doanh nghiệp.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN khai lại cho đầy đủ

Bước 3:

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp nhận và trả kết quả (kèm hồ đăng ký của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra.

Bước 4:

Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ theo các quy định hiện hành
Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thủ tục cấp giấy phép cho người nước ngòai
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung lại những điều khoản chưa phù hợp với quy định.

Bước 5:

Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối:
- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì đề nghị lãnh đạo Ban ký giấy phép
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và đề nghị doanh nghiệp bổ sung

Bước 6:

Chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp.

+ Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Ban Quản lý KKT cấp và trao cho người nước ngoài
+ Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (Mẫu 1)

2

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp
3 - Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
4 - Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế VN.
5 - Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.
6 - 03 (ba) ảnh màu (3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.
7 Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh

 

Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động  

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết