Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC-DT các dự án nhóm B, C.

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quy hoạch – Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định
Được tính theo Định mức số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế (65 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn).
Chuyên viên bộ phận 1 cửa tiếp nhận và phối hợp với phòng Quy hoạch – Xây dựng kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho đơn vị trình.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đơn vị nộp lại hoặc bổ sung để hoàn chỉnh Hồ sơ.

Bước 3:

Trong thời hạn (10-15) ngày, Phòng QHXD có Kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt cho đơn vị trình. Người đại diện theo pháp luật hoặc người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND kèm theo giấy Biên nhận do Văn phòng ban trao tại bước 2 khi đến nhận kết quả tại Văn phòng ban.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Tờ trình hoặc Công văn đề nghị thẩm định (nội dung bao gồm: Căn cứ pháp lý; nội dung công việc thiết kế; tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng; chế độ dự toán áp dụng; cơ cấu chi phí và giá trị dự toán công trình).

2

- Bản sao về chủ trương và các văn bản pháp lý liên quan.

3

- Thuyết minh thiết kế.

4

- Các bản vẽ thiết kế.
5 - Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất.
6 - Hợp đồng tư vấn khảo sát lập dự án, thiết kế xây dựng công trình.
7 - Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, khảo sát thiết kế và các chủ trì thiết kế; năng lực hành nghề của tổ chức, cá nhân (Bản sao có công chứng).
8 - Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ, 01 đĩa.

Số bộ hồ sơ                  02 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết