Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ĐKKD:
20.000 đồng.
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hướng dẫn người đăng ký chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn
Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.
 Bước 3:  Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.
 

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu)

2

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )

3

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )
4 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện và bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.
 5 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )
 6   Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện

Số bộ hồ sơ               01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Thông báo lập văn phòng đại diện Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết