Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Phan Văn Hoan, sinh năm 1982; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
2 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Đỗ Văn Thiện, sinh năm 1971; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: địa chỉ: thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
3 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ồng Đỗ Đình Thiên, sinh năm 1956; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Ca Công Nam, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
4 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Hồng Thuỷ, sinh năm 1978; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
5 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Phạm Văn Dũng, sinh năm 1980; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
6 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Nguyễn Gành, sinh năm 1963.; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
7 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Trần Quang Đông, sinh năm 1984; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
8 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Nguyễn Kịch, sinh năm 1938; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm 2, thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
9 Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú: anh Huỳnh Chương, sinh ngày 25/01/1980; nơi cư trú trước khi biệt tích: Khối 2, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
10 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Huỳnh Trung, sinh năm 1980; nơi cư trú cuối cùng: thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
11 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Huỳnh Thiện, sinh ngày 04/4/2003; nơi cư trú cuối cùng: thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
12 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Châu Liếu, sinh năm 1974; Nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Tăng Long 2, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
13 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Trần Quốc Toàn, sinh năm 1985; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
14 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1996; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
15 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Nguyễn Bá Đại, sinh năm 1994; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Trúc Lâm 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
16 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Trần Anh Việt, sinh năm 1982; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Thuận An Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
17 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Tá. Nơi cư trú cuối cùng: Khối 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhon, tinh Bình Định
18 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Hò Văn Tiện. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ngọc An Đông, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
19 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Nguyễn Thành Tân. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tăng Long 1, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
20 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Trung Hải. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trường Xuân Đông, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
21 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Văn Sinh. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
22 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Đúng. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
23 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Võ Chín. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
24 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Anh Trương Văn Phát. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Lại Đức, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
25 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Trần Quan Trường. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
   Thời tiết