Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Nguyễn Xanh, sinh năm 1994. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Trường Xuân Tây, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
2 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Bùi Đình Khang, sinh năm 1990. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
3 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1946. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố 6, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
4 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Võ Văn Ngọc, sinh năm 1970. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Trúc Lâm, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
5 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Lê Văn Bắc, sinh năm 1970. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Ca Công, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
6 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Phạm Văn Trai, sinh năm 1973; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Thiện Đức, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
7 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Huỳnh Văn Quế, sinh năm 1967; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Thạnh Xuân, phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
8 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Phan Văn Hoan, sinh năm 1982; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Phú Xuân, xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
9 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Đỗ Văn Thiện, sinh năm 1971; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: địa chỉ: thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
10 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ồng Đỗ Đình Thiên, sinh năm 1956; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Ca Công Nam, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
11 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Hồng Thuỷ, sinh năm 1978; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
12 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Phạm Văn Dũng, sinh năm 1980; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
13 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Nguyễn Gành, sinh năm 1963.; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
14 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Trần Quang Đông, sinh năm 1984; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
15 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Nguyễn Kịch, sinh năm 1938; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm 2, thôn Đệ Đức 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
16 Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú: anh Huỳnh Chương, sinh ngày 25/01/1980; nơi cư trú trước khi biệt tích: Khối 2, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
17 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Huỳnh Trung, sinh năm 1980; nơi cư trú cuối cùng: thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
18 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Huỳnh Thiện, sinh ngày 04/4/2003; nơi cư trú cuối cùng: thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
19 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: ông Châu Liếu, sinh năm 1974; Nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Tăng Long 2, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
20 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Trần Quốc Toàn, sinh năm 1985; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
21 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1996; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
22 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Nguyễn Bá Đại, sinh năm 1994; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Trúc Lâm 1, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
23 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Trần Anh Việt, sinh năm 1982; nơi cư trú trước khi biệt tích: thôn Thuận An Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
24 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Tá. Nơi cư trú cuối cùng: Khối 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhon, tinh Bình Định
25 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Hò Văn Tiện. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ngọc An Đông, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
   Thời tiết