Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung - Khoản vay bổ sung, dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh

Tập tin đính kèm

Họ và tên *
Địa chỉ*
Điện thoại*
Địa chỉ email
Tiêu đề *
Nội dung góp ý*
Mã xác nhận*

Các ô có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu. Mời Quý bạn đọc gửi góp ý của mình bằng cách điền đầy đủ thông tin theo mẫu trên. Thông tin góp ý phải bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng, chính xác và mạch lạc. Bạn nên đăng ký địa chỉ Email, số điện thoại để khi cần Ban biên tập có thể liên lạc được với bạn được thuận lợi hơn.
Xin chân thành cảm ơn!