Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách ngăn chặn xâm nhập bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019

16:42, 11/03/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 05/03/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách ngăn chặn xâm nhập bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019; kết luận tại cuộc họp trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 04/03/2019 và Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực phụ trách, địa phương quản lý. Kiểm soát chặt chẽ, thống kê đầy đủ việc theo dõi nhập heo và sản phẩm của heo từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn tỉnh cho đến khi tình hình Dịch tả heo Châu Phi được khống chế. Đối với các phương tiện vận chuyển động vật quá cảnh qua địa bàn tỉnh phải chấp hành hướng dẫn của cơ quan thú y, nghiêm cấm việc dừng phương tiện để nghỉ ngơi, tắm heo, rửa xe.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các hội, đoàn thể tăng cường thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của Dịch tả heo Châu Phi và các loại dịch bệnh động vật khác. Tham mưu UBND tỉnh bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ và phụ trách địa bàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức ngăn chặn xâm nhập bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm phòng vaccine phòng bệnh động vật năm 2019; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vaccine cho các địa phương phục vụ công tác tiêm phòng. Phát động các đợt ra quân vệ sinh tiêu độc sát trùng môi trường phòng chống dịch bệnh động vật và bệnh Dịch tả heo Châu Phi để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Đồng thời, rà soát nhu cầu hóa chất sát trùng, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí mua, đảm bảo đủ để cung ứng kịp thời cho các địa phương, phục vụ công tác tiêu độc khử trùng cộng đồng nhằm ngăn ngừa xâm nhập, phát tán mầm bệnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động này tại các địa phương. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động sẵn sàng ứng phó khẩn cấp khi bệnh Dịch tả heo Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi heo cam kết chấp hành thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công lãnh đạo, kỹ thuật đứng chân địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu phi, tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh tại các địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép, không rõ nguồn gốc để có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa; đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và Công an các địa phương phối hợp lực lượng thú y trong công tác kiểm dịch động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông, kiểm tra hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, môi trường chăn nuôi và xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trong công tác tuyên truyền, giám sát dịch tể, phát hiện và xử lý ổ dịch, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế. Sở Tài chính chủ động đề xuất nguồn kinh phí và phân bổ kịp thời cho ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan nhằm góp phần phục vụ tốt công tác tổ chức ngăn ngừa xâm nhập bệnh Dịch tả heo và tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt heo và các sản phẩm thịt heo để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường trong tỉnh. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát trong khâu lưu thông, mua bán động vật, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán heo và các sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện, cấp xã; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đứng chân địa bàn để chủ động kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức ngăn chặn xâm nhập bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh động vật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để hướng dẫn, vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Định kỳ mỗi tháng một lần, bắt đầu từ ngày 10/3/2019, tổ chức phát động ra quân vệ sinh, tiêu độc sát trùng môi trường cộng đồng phòng, chống dịch bệnh động vật và Dịch tả heo Châu Phi thuộc địa bàn. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng vaccine đợt I/2019 theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo đúng tiến độ và đạt tỷ lệ theo quy định của UBND tỉnh…

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể chỉ đạo các cấp trực thuộc chủ động tham gia cùng chính quyền trong công tác ngăn chặn Dịch tả heo Châu Phi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

TL


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347902792

Đang truy cập: 137