Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh

15:47, 07/06/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 31/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XIX) ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hiệu quả bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Nội dung toàn văn Chỉ thị được đăng sau đây.

Ảnh minh họa

Hiện nay, tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp, từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh dịch đã xảy ra tại 48 tỉnh, thành phố, tiêu hủy gần 2 triệu con lợn. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

Để ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20.5.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội... tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi; quyết tâm ngăn chặn không để bệnh dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào tỉnh; thường xuyên bám sát địa bàn phát hiện sớm và kịp thời dập tắt dịch không để lây lan diện rộng trong tình huống dịch xảy ra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả heo châu Phi đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình dịch bệnh tả heo theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Cùng với việc chỉ đạo chủ động thực hiện các biện pháp để phòng bệnh dịch, các cấp ủy đảng chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để chống dịch và khôi phục chăn nuôi heo ngay sau khi dịch bệnh được khống chế trong tình huống dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của nhân dân. Chủ động kiểm tra giám sát, phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

4. Huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả heo châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh.

6. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị này.

7. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể và theo dõi tình hình thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347845195

Đang truy cập: 73