Thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

10:44, 30/08/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 28/8, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Theo Chỉ thị, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tích cực, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành và hội - đoàn thể liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2019-2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó lưu ý tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25/7/2014 của Tỉnh ủy Bình Định, Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương.

-  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” thành hoạt động thường xuyên trong ngành.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo: Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học, chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.

- Thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp gắn với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc; triển khai các giải pháp cụ thể để bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp một cách linh hoạt, chất lượng, tránh chạy theo bằng cấp, hình thức; đón đầu việc triển khai đại trà chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Có giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng dạy học ngoại ngữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo. Thực hiện “3 công khai”, cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, công tác y tế trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng chống đuối nước cho học sinh. Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo điều kiện thầy và trò được tiếp cận với chương trình, phương thức giáo dục tiên tiến của khu vực, thế giới dưới nhiều hình thức: thí điểm chương trình phổ thông của các nước tiên tiến, mời tình nguyện viên giảng dạy các môn tin học, ngoại ngữ, chia sẻ tài nguyên, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong kiểm tra, đánh giá. Tăng cường công tác quản lý đối với các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

LKY


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347975889

Đang truy cập: 849