Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh

15:36, 30/08/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản 5145/UBND-KT chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nguồn ảnh: baobinhdinh.com.vn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 7192/VPCP-CN ngày 13/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sản lượng khoáng sản không đúng với thực tế và nội dung Giấy phép đã cấp gây tổn thất khoáng sản, ô nhiễm môi trường; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình. 

2. Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp nội dung có liên quan vào trong Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 2961/UBND-KTN ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan về việc tăng cường quản lý cát, sỏi lòng sông; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 của UBND tỉnh; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo quyết liệt, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông để giữ gìn cảnh quan môi trường, dòng chảy và an ninh trật tự trên địa bàn.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    348633660

Đang truy cập: 700