Xử lý việc trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp

13:49, 12/09/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5412/UBND-KT chỉ đạo về xử lý việc trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp.

Cây keo phủ xanh trên đất nông nghiệp tại xã Canh Hiển (Vân Canh)

Trong thời gian vừa qua, tình trạng trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp mà báo chí đã nêu. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Đất đai để nhân dân biết, thực hiện; hạn chế tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích khác một cách trái phép, không theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và các chính sách liên quan đến việc sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp sử dụng không đúng mục đích nhằm đảm bảo việc sử  dụng đất nông nghiệp đúng mục đích và theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5230/UBND-KT ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp phù hợp theo hướng hiệu quả và bền vững; khắc phục  triệt để tình trạng trồng các loại cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định các trường hợp sử dụng đất trái mục đích, nhất là đất nông nghiệp nhằm hạn chế tình trạng trồng các loại cây lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp như hiện nay.

TL


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347974828

Đang truy cập: 500