Tăng cường quản lý hạ tầng khung tại các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

09:34, 08/10/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản 5981/UBND-KT chỉ đạo việc tăng cường quản lý hạ tầng khung tại các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ảnh minh họa

Để tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo kết nối hạ tầng khung, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, đảm bảo quản lý tốt công tác thiết kế, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, quản lý cao độ nền giữa các khu vực, quy mô, cao độ, hướng tuyến thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, khớp nối về giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khác, đảm bảo đồng bộ, phù hợp. Trong quá trình tổ chức thẩm định quy hoạch, dự án, thiết kế xây dựng các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ giữa các dự án theo quy định.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347902850

Đang truy cập: 144