Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

15:14, 16/10/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX ra mắt Đại hội

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định, 350 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú của 17 Đảng bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết đại diện cho hơn 70.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đại hội đã thể hiện sự nhất trí cao với các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội và đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng nhằm hoàn chỉnh các văn kiện trình tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 54 đồng chí gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng đại mà Đại hội vừa quyết định. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho năng lực, trí tuệ của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu tham dự Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 đã nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội. Theo đó, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống, ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh và môi trường xã hội ổn định; đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. Trong phát triển kinh tế, tập trung phát triển 5 trụ cột chính gồm: Công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, lấy cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH, phát triển cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh làm các khâu đột phá.

Các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu được xác định trong 5 năm tới đó là: toàn tỉnh phấn đấu đạt giá trị tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 7,0 - 7,5%; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 9,5 - 10,2%, dịch vụ tăng 7,1 - 7,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2 - 3,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10 - 10,5%. Đến năm 2025, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 31,8%, dịch vụ  39,6%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 23,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm  5,2%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16.000 tỷ đồng, phấn đấu cân đối ngân sách trên địa bàn. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 6.000 triệu USD. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 41%/GRDP. Đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 45,3% trở lên; trên 85% số xã trong tổng số 92 xã của tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới, 36 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt 66%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số trên 95%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt 20,5%; duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ; duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; trên 70% số trường đạt chuẩn quốc gia. Giải quyết việc làm mới bình quân hàng năm khoảng 30.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 - 2%/năm. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 8%. Kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm đạt trên 4% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn.

Nghị quyết của Đại hội và các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Định trong thời kỳ mới, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện và bền vững. 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy khóa XX phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hồ Quốc Dũng, tân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thành công tốt đẹp. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội. Thành công tốt đẹp của Đại hội còn là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành của Trung ương. Thành công của Đại hội là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà trong thời gian tới./.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350908747

Đang truy cập: 463