Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

16:07, 21/10/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 17 trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phân công trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17 trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu vào các nội dung: Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị liên quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm; Triển khai xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn; Tập trung ưu tiên nguồn lực và bố trí kinh phí phù hợp cho công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được quan tâm và nhấn mạnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo quy định.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350909814

Đang truy cập: 310