Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
16:29, 15/07/2020 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.


17:10, 10/07/2020 (GMT+7)
Nghị định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 19/8/2020

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 06/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.


17:10, 10/07/2020 (GMT+7)
Chế độ phụ cấp đối với quân nhân dự bị

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.


15:38, 08/07/2020 (GMT+7)
Dịch vụ công trực tuyến kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.


14:52, 07/07/2020 (GMT+7)
Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


08:34, 03/07/2020 (GMT+7)
Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.


13:41, 01/07/2020 (GMT+7)
Xây dựng CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.


14:17, 26/06/2020 (GMT+7)
Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.


09:17, 19/06/2020 (GMT+7)
Quy định về điều kiện công nhận kho ngoại quan

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.


17:11, 18/06/2020 (GMT+7)
Quy định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

(binhdinh.gov.vn)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347976223

Đang truy cập: 536