Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
16:38, 22/10/2020 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.


16:07, 21/10/2020 (GMT+7)
Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2020

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


16:04, 21/10/2020 (GMT+7)
Đưa tiêm nhắc vắc xin bạch hầu, uốn ván cho trẻ 7 tuổi vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.


09:51, 21/10/2020 (GMT+7)
Liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, cấp mã số BHXH, đăng ký hóa đơn

(binhdinh.gov.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.


15:22, 12/10/2020 (GMT+7)
Quy định mới số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.


11:20, 12/10/2020 (GMT+7)
Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác có hiệu lực từ ngày 01/10/2020

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.


16:20, 09/10/2020 (GMT+7)
Quy định mới về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.


16:33, 06/10/2020 (GMT+7)
Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.


10:10, 02/10/2020 (GMT+7)
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.


10:36, 24/09/2020 (GMT+7)
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350289502

Đang truy cập: 141