Thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
15:42, 08/07/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) tại Công văn số 4455/UBND-KSTT ngày 08/7/2020.


15:38, 08/07/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


15:38, 08/07/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp theo Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


15:37, 08/07/2020 (GMT+7)
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính (TTHC) liên thông trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.


14:53, 07/07/2020 (GMT+7)
Kết quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

(binhdinh.gov.vn) - Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình tổng thể và chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện Chương trình đến các cấp, các ngành, đến từng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVC, đảng viên và quần chúng nhân dân về quan điểm, mục tiêu, vai trò, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2011 – 2020.


13:56, 06/07/2020 (GMT+7)
Đẩy mạnh phân cấp quản lý để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

(binhdinh.gov.vn)-Theo Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, có thể hiểu ngắn gọn phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước là việc: “Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật để quy định cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình”. Xét về mối quan hệ biện chứng giữa “phân cấp quản lý” và “cải cách hành chính”, việc phân cấp giữa Chính phủ với chính quyền địa phương nếu được đẩy mạnh sẽ thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, bảo đảm sự quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Chính phủ, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; ngược lại, phân cấp, phân quyền nếu tiến hành chậm chạp, lúng túng sẽ cản trở việc cải cách, tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.


10:55, 06/07/2020 (GMT+7)
Một số dịch vụ công thiết yếu của người dân, doanh nghiệp được cung cấp tại Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ ngày 01.7.2020.

(binhdinh.gov.vn)-Theo Báo cáo số 5257/BC-VPCP ngày 30.6.2020 của Văn phòng Chính phủ thì kể từ ngày 01.7.2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) sẽ cung cấp thêm 05 dịch vụ công thiết yếu, có đối tượng tuân thủ lớn, tần suất thực hiện cao và có vai trò quan trọng trong công tác số hóa, thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể như sau:


09:49, 02/07/2020 (GMT+7)
Công bố dịch vụ công thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sáng 1/7, VPCP tổ chức họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quý II/2020.


07:52, 30/06/2020 (GMT+7)
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý công sản

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.


07:51, 30/06/2020 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

(bihnhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347902644

Đang truy cập: 80