Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
16:15, 17/06/2021 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính (TTHC) mới, 30 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


16:15, 17/06/2021 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 2481/QĐ-BNN-VP ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


16:14, 17/06/2021 (GMT+7)
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.


17:03, 16/06/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.


17:03, 16/06/2021 (GMT+7)
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính (TTHC) liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.


17:03, 16/06/2021 (GMT+7)
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.


14:06, 15/06/2021 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3396/UBND-KSTT ngày 11/6/2021 chỉ đạo một số nội dung nhiệm vụ của công tác sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


09:14, 14/06/2021 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3401/UBND-KSTT ngày 11/6/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính.


16:39, 11/06/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh sửa đổi quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 11 của Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định (Quy định) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh.


16:16, 09/06/2021 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ theo Quyết định số 2191/QĐ-BNV ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    353440765

Đang truy cập: 192