Đăng ký xuất khẩu lao động cá nhân

Số hồ sơ:

T-BDI-054361-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho cá nhân.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

 

 

 

1.

Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân;

2.

Bản sao hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng việt có xác nhân của tổ chức dịch thuật;

3.

Bản chụp Giấy chúng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

4.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân (mẫu số 7)

Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết