Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 12385 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
277/TB-UBND 24/12/2015 V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
6089/UBND-VX 23/12/2015 V/v thực hiện chính sách BHYT đối với một số đối tượng và lập danh sách đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh
6088/UBND-VX 23/12/2015 V/v thanh quyết toán các công trình xây dựng có sử dụng nguồn vốn từ dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ
6074/UBND-TH 23/12/2015 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH XNK Thành Châu về nộp tiền sử dụng đất đối với dự án 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn
6050/UBND-TH 23/12/2015 V/v giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Quy Nhơn
6017/UBND-TH 23/12/2015 V/v chủ trương lập quy hoạch chung khu chức năng đặc thù dự án khu dân cư, dịch vụ thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn
274/TB-UBND 23/12/2015 V/v Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa và một số vướng mắc về thủ tục ký kết hợp đồng các dự án BT: Đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài); Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hóa
19/CT-UBND 23/12/2015 V/v tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
5978/UBND-TH 23/12/2015 V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh lý tài sản nhà nước
5970/UBND-TH 23/12/2015 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đê sông Kôn đoạn hạ lưu tràn 03 xã, huyện Tuy Phước
5969/UBND-TH 23/12/2015 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2), huyện Tuy Phước
5958/UBND-TH 23/12/2015 V/v chủ trương trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác của Công ty CP Đầu tư Thương mại tổng hợp Trường Thịnh
5917/UBND-VX 23/12/2015 V/v gia hạn thời gian kết thúc Dự án "Khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng tỉnh Bình Định năm 2015"
5909/UBND-KTN 23/12/2015 V/v lập thủ tục thu hồi đất đối với Xí nghiệp chế biến Lâm sản PISICO
6059/UBND-NC 22/12/2015 V/v tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513
6057/UBND-KTN 22/12/2015 V/v một số vấn đề liên quan đến dự án Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam
6053/UBND-TH 22/12/2015 V/v tiếp nhận mùng chống muỗi để phân bổ cho nhân dân thuộc diện hộ nghèo
6052/UBND-TH 22/12/2015 V/v triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Định đang quản lý
6048/UBND-TD 22/12/2015 V/v giải quyết khiếu nại của nhân dân làng T5, xã Bók Tới, huyện Hoài Ân
6046/UBND-VX 22/12/2015 V/v lập danh sách công dân 100 tuổi trên địa bàn