Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 11831 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4900/UBND-TD 15/10/2015 V/v giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Trọng Toàn
4847/UBND-TH 15/10/2015 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ
4807/UBND-TD 15/10/2015 V/v giải quyết đơn của ông Trương Thành Đồng
4954/UBND-KTN 14/10/2015 V/v chủ trương cho DNTN TM Thành Trung thuê đất tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn
4953/UBND-KTN 14/10/2015 V/v giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB rãnh thoát nước bổ sung thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1
4951/UBND-KTN 14/10/2015 V/v triển khai công tác chuẩn bị thực hiện Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh thuộc dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
4950/UBND-KTN 14/10/2015 V/v đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư sớm triển khai các dự án nuôi tôm công nghệ cao tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
4949/UBND-KTN 14/10/2015 V/v trả nợ vốn vay WB của dự án Năng lượng nông thôn II (RE II) tỉnh Bình Định giai đoạn 1 (25 xã)
4947/UBND-NC 14/10/2015 V/v ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
4946/UBND-NC 14/10/2015 V/v xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2016 - 2020
4934/UBND-KTN 13/10/2015 V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh
4932/UBND-TD 13/10/2015 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Thanh Bình
235/TB-UBND 13/10/2015 V/v Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBDN tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh
4919/UBND-KTN 12/10/2015 V/v đề xuất mở tuyến xe Buýt từ Chợ Gồm đi Cầu Trắng (Ngãi An, Cát Khánh)
4915/UBND-KTN 12/10/2015 V/v thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn
4914/UBND-KTN 12/10/2015 V/v bổ sung danh mục sửa chữa các công trình đầu mối năm 2015 từ nguồn kết dư năm 2014 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
4913/UBND-KTN 12/10/2015 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4912/UBND-NC 12/10/2015 V/v phối hợp tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ 1 tại Bình Định
4911/UBND-KTN 12/10/2015 V/v chủ trương bán đấu giá 02 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị xã An Nhơn
4904/UBND-VX 12/10/2015 V/v tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"