Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 10403 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1437/UBND-TH 10/04/2015 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP
1434/UBND-KTN 10/04/2015 V/v thực hiện báo cáo theo nội dung Văn bản số 1095/BTNMT-TCMT ngày 01/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1432/UBND-TH 10/04/2015 V/v triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính
1429/UBND-TD 10/04/2015 V/v giải quyết đơn của ông Phan Châu Quỳnh
1428/UBND-TD 10/04/2015 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Đỗ Văn Tự
1427/UBND-TD 10/04/2015 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Tổng
1426/UBND-TD 10/04/2015 V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phương
1425/UBND-TD 10/04/2015 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thu Cúc
1420/UBND-KTN 09/04/2015 V/v thẩm định Dự án đầu tư xây dựng đường Điện Biên Phủ (nối dài) theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao)
1419/UBND-KTN 09/04/2015 V/v thẩm định Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao)
1418/UBND-KTN 09/04/2015 V/v thẩm định điều chỉnh, bổ sung đối với Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
1417/UBND-KTN 09/04/2015 V/v công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
1416/UBND-KTN 09/04/2015 V/v chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận
1414/UBND-KTN 09/04/2015 V/v thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cụm kho từ Xí nghiệp thực phẩm Quy Nhơn đến Công ty TNHH thương mại Ánh Việt, dọc Quốc lộ 1D
1412/UBND-KTN 09/04/2015 V/v tham vấn báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức lồng ghép của điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
1411/UBND-KTN 09/04/2015 V/v hoàn chỉnh trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1410/UBND-NC 09/04/2015 V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2015
1409/UBND-NC 09/04/2015 V/v triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
1408/UBND-VX 09/04/2015 V/v hỗ trợ tuyên truyền Lễ Hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IV năm 2015
1405/UBND-KTN 09/04/2015 V/v gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ cam kết đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển điện gió Nhơn Hội