Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 9536 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5504/UBND-KTN 10/12/2014 V/v gia hạn thời gian lập quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025
5503/UBND-KTN 10/12/2014 V/v tổ chức Hội chợ Khuyến mại Bình Định 2014 tại TP.Quy Nhơn
5506/UBND-KTN 10/12/2014 V/v xử lý vi phạm hành chính trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội
5509/UBND-KTN 10/12/2014 V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5508/UBND-KTN 10/12/2014 V/v tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông vận chuyển sản phẩm tham gia Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2014 tại tỉnh Thái Nguyên
5518/UBND-TD 10/12/2014 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thiện và một số công dân
5519/UBND-TD 10/12/2014 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Thọ và bà Trương Thị Ký.
5517/UBND-TD 10/12/2014 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Dũng.
5501/UBND-NC 10/12/2014 V/v triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
5507/UBND-KTN 10/12/2014 V/v cấp điện cho Nhà máy xử lý và chế biến rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh, huyện Hoài Nhơn
5487/UBND-NC 10/12/2014 V/v thực hiện đánh giá nội dung quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
5474/UBND-NC 10/12/2014 V/v thực hiện báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2014
5471/UBND-TH 10/12/2014 V/v chủ trương sử dụng nguồn kinh phí để xử lý thiệt hại rừng và chi cho công tác bảo vệ rừng trồng phòng hộ cảnh quan trong Khu kinh tế Nhơn Hội năm 2014
5492/UBND-KTN 10/12/2014 V/v đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai và xử lý vi phạm
5493/UBND-KTN 10/12/2014 V/v góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
5498/UBND-TH 10/12/2014 V/v triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với cơn bão Hagupit.
5497/UBND-VX 10/12/2014 V/v sử dụng địa danh Thuận Hạnh để đăng ký cho nhãn hiệu tập thể "nón lá Thuận Hạnh"
5495/UBND-VX 10/12/2014 V/v hỗ trợ đo đạc bản đồ 1/500 thuộc dự án Tổ hợp không gian khoa học
5496/UBND-VX 10/12/2014 V/v rà soát và thống kê tỷ lệ cán bộ nữ
5500/UBND-KTN 10/12/2014 V/v đính chính Văn bản số 5448/UBND-KTN ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh.