Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 14768 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5419/UBND-VX 28/11/2016 Kế hoạch Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
5411/UBND-VX 28/11/2016 Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn
5405/UBND-VX 28/11/2016 Tổ chức chương trình sự kiện chào mừng Xuân trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 của Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Vân Công
5400/UBND-KT 28/11/2016 Thực hiện văn bản số 5242/BTNMT-TCMT ngày 11/11/2016
5397/UBND-KT 28/11/2016 Thực hiện Công tác số 5066/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 04/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5396/UBND-KT 28/11/2016 Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
5395/UBND-KT 28/11/2016 Báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg và Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5390/UBND-TH 25/11/2016 Triển khai thực hiện theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng DTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
5388/UBND-TH 25/11/2016 Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh
5387/UBND-KT 25/11/2016 Thực hiện Công văn số 4807/BTNMT-TCMT ngày 25/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5375/UBND-KT 25/11/2016 Đầu tư công trình Kè chống sạt lở sông Kút, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn
5373/UBND-VX 25/11/2016 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011
5371/UBND-VX 25/11/2016 Rà soát, tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Định
253/TB-UBND 24/11/2016 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc về giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa huyện An Lão và huyện Hoài Ân
5368/UBND-TD 24/11/2016 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Trung
5366/UBND-TD 24/11/2016 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhẫn
5362/UBND-NC 24/11/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 124 của Thủ tướng Chính phủ
5361/UBND-NC 24/11/2016 Chấn chỉnh việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
5355/UBND-VX 24/11/2016 Triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5353/UBND-KT 24/11/2016 Hướng dẫn thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020