Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 8335 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2009/UBND-KTN 21/05/2014 V/v kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo và dân sinh trên các tuyến đường dân sinh, giao thông nông thôn
2008/UBND-KTN 21/05/2014 V/v Công ty Senco khảo sát, lập dự án đầu tư nhà máy xử lý nước Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.
2012/UBND-TH 21/05/2014 V/v ưu tiên thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình, dự án từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2014 (đợt 7)
2013/UBND-TH 21/05/2014 V/v triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, SCIC về xếp loại doanh nghiệp và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do SCIC làm đại diện chủ sở hữu
2017/UBND-TD 21/05/2014 V/v giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Kim Châu và một số hộ dân.
2016/UBND-TD 21/05/2014 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Hiệp và ông Phan Quang Khánh.
2015/UBND-TD 21/05/2014 V/v trả lời kiến nghị của ông Trịnh Công Phú.
2014/UBND-NC 21/05/2014 V/v đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP
1569/QĐ-UBND 21/05/2014 V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu Công trình: Sửa chữa tuyến ĐT.636B (Gò Bồi - Lai Nghi) Địa Điểm: Tỉnh Bình Định
1571/QĐ-UBND 21/05/2014 V/v giảm tiền thuê đất năm 2012 (đợt 6)theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ
1583/QĐ-UBND 21/05/2014 V/v thành lập cụm công nghiệp Thanh Liêm (thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)
1983/UBND-TH 20/05/2014 V/v chủ trương chuyển đổi mô hình khuyến nông - khuyến ngư năm 2014
1997/UBND-VX 20/05/2014 V/v tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014
1989/UBND-KTN 20/05/2014 V/v điều chỉnh quy hoạch khu đất chợ Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.
1990/UBND-KTN 20/05/2014 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Phước An (giai đoạn 2).
1994/UBND-KTN 20/05/2014 V/v quy hoạch xây dựng mở rộng khu dân cư Bãi Xép, khu vực 1, thành phố Quy Nhơn.
1995/UBND-KTN 20/05/2014 V/v công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại khu vực 11, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn.
1996/UBND-KTN 20/05/2014 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
1958/UBND-TD 19/05/2014 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thương.
1962/UBND-TD 19/05/2014 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Linh.