Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 8812 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3550/UBND-TH 21/08/2014 V/v phương thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
3540/UBND-TH 20/08/2014 V/v lập dự án tổ hợp Nhà mô hình vũ trụ và Nhà bảo tàng khoa học
3537/UBND-VX 20/08/2014 V/v kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 222 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792 - 2014)
2737/QĐ-UBND 20/08/2014 V/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
3501/UBND-VX 20/08/2014 V/v sửa chữa tuyến đường ĐT629 từ Bồng Sơn - An Lão phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão.
3515/UBND-KTN 20/08/2014 V/v cho phép Công ty TNHH MTV Phương Mai thăm dò đá vật liệu xây dựng thông thường
140/TB-UBND 19/08/2014 V/v nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Quốc khánh 02/9 năm 2014
3504/UBND-TD 19/08/2014 V/v giải quyết đơn của ông Phan Anh Duy
3500/UBND-VX 19/08/2014 V/v triển khai xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Bài chòi dân gian Trung Bộ
3511/UBND-NC 19/08/2014 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam
3508/UBND-TD 19/08/2014 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Phan Duy Hinh
135/TB-UBND 18/08/2014 V/v Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Hữu Lộc tại cuộc họp giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh
3481/UBND-VX 18/08/2014 V/v hoạt động của Quỹ "Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" tại Hội LH Phụ nữ tỉnh.
3475/UBND-TH 18/08/2014 V/v chủ trương xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất đối với các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01/7/2014 và các trường hợp điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết chu kỳ ổn định kể từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2014
3473/UBND-TH 18/08/2014 V/v thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Thị Nại
3476/UBND-KTN 18/08/2014 V/v mức thưởng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn
3424/UBND-VX 14/08/2014 V/v chúc thọ công dân trên 100 tuổi
132/TB-UBND 14/08/2014 V/v Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ngô Đông Hải tại buổi đối thoại tiếp công dân ngày 11/8/2014
2650/QĐ-UBND 14/08/2014 V/v Ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh
2657/QĐ-UBND 14/08/2014 V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025