Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 15623 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1995/UBND-TD 27/04/2017 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Phú
1978/UBND-KT 27/04/2017 Thẩm quyền phê duyệt phương án cải tạo đồng ruộng để sản xuất nông nghiệp
1983/UBND-NC 27/04/2017 Xây dựng quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở và UBND cấp huyện
1989/UBND-NC 27/04/2017 V/v báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh
2003/UBND-KT 27/04/2017 Sửa chữa nhà làm việc của Ban an toàn giao thông tỉnh
1980/UBND-KT 27/04/2017 Chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Cầu Gượng, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
1993/UBND-KT 27/04/2017 Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do xác động vật và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện Hoài Ân và huyện Hoài Nhơn
1448/QĐ-UBND 26/04/2017 Khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ năm 2016 đến năm 2017
1452/QĐ-UBND 26/04/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Bình Định
1453/QĐ-UBND 26/04/2017 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Công trình: Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2)
1455/QĐ-UBND 26/04/2017 Về việc phân bổ kinh phí Trung ương cấp tạm ứng để thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
1460/QĐ-UBND 26/04/2017 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.639 (Chương Hòa - Nhơn Tân) Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương; Địa điểm: tỉnh Bình Định
1941/UBND-KT 26/04/2017 Chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khôi phục Kênh tưới S4 đoạn từ K8+160 đến K12+258 thuộc hệ thống đập dâng Cây Gai
1946/UBND-KT 26/04/2017 Chủ trương đầu tư sửa chữa hư hỏng của cầu Thị Nại (Mố phía Quy Nhơn) và xử lý các vết nứt kết cấu bê tông cầu Thị Nại
1950/UBND-TH 26/04/2017 Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề xuất kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chuyển tiếp
1955/UBND-TD 26/04/2017 Giải quyết kiến nghị của ông Man Đức Phúc
1964/UBND-KT 26/04/2017 Chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Khắc phục sá bồi thủy phá và sửa chữa đê cầu Nha Đái
1967/UBND-KT 26/04/2017 Chủ trương thi tuyển ý tưởng quy hoạch khu vực xung quanh đầm Thị Nại
1431/QĐ-UBND 25/04/2017 Ban hành kế hoạch phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật
1442/QĐ-UBND 25/04/2017 Giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thịnh (vợ ông Võ Hạp). Địa chỉ: Tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (lần hai)