Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 8684 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3121/UBND-KTN 28/07/2014 V/v khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu du lịch Vinpeal Quy Nhơn
3117/UBND-VX 28/07/2014 V/v tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi
3115/UBND-NC 28/07/2014 V/v tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg
2380/QĐ-UBND 28/07/2014 V/v phê duyệt giá cước vận chuyển và bốc xếp Ximăng cung cấp cho Chương trình Bê tông giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2014
3114/UBND-TH 28/07/2014 V/v hoàn tất hồ sơ về đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2013 gửi Bộ Tài chính
3109/UBND-TH 28/07/2014 V/v thực hiện kiểm tra thuế năm 2013 và đề xuất xử lý việc giãn nộp các khoản phải nộp ngân sách tại Tổng công ty PISICO Bình Định
2414/QĐ-UBND 28/07/2014 V/v phê duyệt bổ sung danh mục công trình sửa chữa thường xuyên năm 2014 và chi phí trả nợ tư vấn nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2014 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
2404/QĐ-UBND 28/07/2014 V/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn
3109/UBND-TH 26/07/2014 V/v thực hiện kiểm tra thuế năm 2013 và đề xuất xử lý việc giãn nộp các khoản phải nộp ngân sách tại Tổng công ty PISICO Bình Định
3098/UBND-KTN 24/07/2014 V/v đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoàn thiện hồ sơ về môi trường theo quy định
3095/UBND-TH 24/07/2014 V/v tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học quốc tế tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành
2385/QĐ-UBND 24/07/2014 V/v thay thế thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.
3096/UBND-VX 24/07/2014 V/v đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng điều dưỡng lên đại học hệ vừa làm vừa học.
3100/UBND-NC 24/07/2014 V/v ngư dân sử dụng chất nổ khai thác thủy sản trên biển
3107/UBND-KTN 24/07/2014 V/v phương án cấp nước sinh hoạt tại thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát.
3106/UBND-KTN 24/07/2014 V/v bàn giao cơ sở nhà, đất tại số 08 đường Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn.
3105/UBND-KTN 24/07/2014 V/v chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.
3104/UBND-KTN 24/07/2014 V/v giải quyết ô nhiễm môi trường đối với hệ thống thoát nước tại Khách sạn Hoàng Gia, thành phố Quy Nhơn
17/2014/QĐ-UBND 23/07/2014 V/v phê duyệt tên đường tại thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
2368/QĐ-UBND 23/07/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công trình Dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định