Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 16553 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3146/QĐ-UBND 30/08/2017 Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017
3160/QĐ-UBND 30/08/2017 Chủ trương đầu tư dự án Tên dự án: Các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2017 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2017 hỗ trợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3161/QĐ-UBND 30/08/2017 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2017 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định
3167/QĐ-UBND 30/08/2017 Điều chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp tỉnh
4650/UBND-VX 30/08/2017 Chủ trương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng; san nền
4652/UBND-VX 30/08/2017 Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền Chương trình lễ tôn vinh và đón Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy- Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
4660/UBND-TD 30/08/2017 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Truông
3168/QĐ-UBND 30/08/2017 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các lô đất trống của khu TĐC dự án VSMT thành phố Quy Nhơn
3165/QĐ-UBND 30/08/2017 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục Khắc phục Kè đá thượng hạ lưu Đập Quang, xã Cát Tài, huyện Phù Cát Dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
3166/QĐ-UBND 30/08/2017 Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Khắc phục đê Chánh Hùng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
4620/UBND-KT 29/08/2017 Chủ trương bàn giao công trình sau đầu tư
3134/QĐ-UBND 29/08/2017 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước PCCC và thoát nước thải CT: Mở rộng đường Xuân Diệu
4619/UBND-KT 29/08/2017 Rà soát số lượng tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
4621/UBND-KT 29/08/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
4623/UBND-KT 29/08/2017 Triển khai thực hiện Thông báo số 362/TB-VPCP ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ
4626/UBND-KT 29/08/2017 Thực hiện văn bản số 4208/BTNMT-TCMT ngày 17/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4632/UBND-KT 29/08/2017 Thực hiện văn bản số 4204/BTNMT-TCMT ngày 17/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3136/QĐ-UBND 29/08/2017 Công nhận Ban chấp hành Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định, nhiệm kỳ 2017 - 2020
3128/QĐ-UBND 28/08/2017 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2017 có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh
3129/QĐ-UBND 28/08/2017 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2017 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ.