Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 10871 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2663/UBND-TD 15/06/2015 V/v giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Thức
2661/UBND-TH 15/06/2015 V/v giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Dần thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D
2653/UBND-TD 15/06/2015 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thái
2652/UBND-TD 15/06/2015 V/v giải quyết đơn của bà Lê Thị Phước
2651/UBND-TD 15/06/2015 V/v giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Thọ
2650/UBND-NC 15/06/2015 V/v tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh
2649/UBND-NC 15/06/2015 V/v triển khai rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch
2647/UBND-VX 15/06/2015 V/v sửa chữa cơ sở vật chất trường học năm 2015 các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý
2648/UBND-VX 15/06/2015 V/v mua sắm thiết bị phòng học ngoại ngữ thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ của Sở Giáo dục và Đào tạo
2646/UBND-VX 15/06/2015 V/v tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị truyền thanh cho 02 xã An Vinh và An Quang, huyện An Lão
2645/UBND-VX 15/06/2015 V/v phối hợp tổ chức "Khóa tập huấn Thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS" tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
2643/UBND-KTN 15/06/2015 V/v bán đấu giá QSDĐ ở các khu đất lẻ tại huyện Hoài Ân
2642/UBND-VX 15/06/2015 V/v tổ chức kỷ niệm 170 năm sinh danh nhân văn hóa Đào Tấn (1845 -2015)
2641/UBND-VX 15/06/2015 V/v điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
120/TB-UBND 15/06/2015 V/v chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
2628/UBND-TH 12/06/2015 V/v chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện ở các tỉnh lân cận đến vùng biển xã Nhơn Châu khai thác hải sản bằng chất nổ
2624/UBND-KTN 12/06/2015 V/v phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II mở rộng
2623/UBND-KTN 12/06/2015 V/v rà soát, đánh giá thực trạng các dự án Quy hoạch khoáng sản do Bộ Công Thương quản lý
2621/UBND-TH 12/06/2015 V/v đôn đốc thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho NSĐP, nguồn vốn TPCP và công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
2622/UBND-TH 12/06/2015 V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu và chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban tái cơ cấu DNNN Quý II năm 2015