Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 14981 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
165/UBND-KT 17/01/2017 Ổn định phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh
145/UBND-KT 17/01/2017 Công bố kết quả kiểm định công trình các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
3/TTr-UBND 16/01/2017 Đề nghị tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020"
139/UBND-TH 16/01/2017 Chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư Khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch Cù Lao Xanh
131/UBND-KT 16/01/2017 Tổ chức bảo vệ thi công Dự án Khu phức hợp Du lịch sinh thái Pegasus tại Bình Định
120/UBND-TD 16/01/2017 Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiệp và một số công dân
119/UBND-KT 16/01/2017 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cấp huyện, các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020
114/UBND-TH 13/01/2017 Chủ trương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2035
113/UBND-KT 13/01/2017 Kế hoạch quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn năm 2017
110/UBND-KT 13/01/2017 Đề xuất triển khai Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình
109/UBND-VX 13/01/2017 Xây dựng trang thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội
4/KH-UBND 13/01/2017 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
2/TB-UBND 13/01/2017 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về việc chuẩn bị các nội dung phối hợp với Tổ chức ORBIS Việt Nam thực hiện Chương trình Bệnh viện bay ORBIS năm 2017 tại tỉnh Bình Định
100/UBND-KT 13/01/2017 Gia hạn thời gian thực hiện Chương trình Bê tông hóa GTNT, Kiên cố hóa kênh mương và Xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp năm 2016
96/UBND-VX 13/01/2017 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
91/UBND-TH 13/01/2017 Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
2/BC-UBND 11/01/2017 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017
1/BC-UBND 11/01/2017 Công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Bình Định
75/UBND-KT 11/01/2017 Chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, lập Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Dự án thành phần: Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong và Hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Thuận Ninh
69/UBND-NC 11/01/2017 Báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến