Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 14463 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4409/UBND-KT 05/10/2016 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị
4403/UBND-TH 05/10/2016 Chuẩn bị nội dung trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10 năm 2016
4399/UBND-VX 05/10/2016 Kiểm tra cơ sở thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016 trên địa bàn tỉnh
4398/UBND-KT 05/10/2016 Đẩy mạnh thực hiện thanh toán tiền điện qua Ngân hàng, Bưu điện
4397/UBND-KT 05/10/2016 Một số vấn đề liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường các dự án trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
4395/UBND-NC 05/10/2016 Tham mưu xử lý kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính
4391/UBND-KT 05/10/2016 Chủ trương liên quan đến gói thầu thi công san nền mặt bằng thuộc công trình xây dựng mới Bệnh viện khu vực tại khu đô thị mới Long Vân - Long Mỹ
4390/UBND-KT 05/10/2016 Chủ trương thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
4388/UBND-KT 05/10/2016 Triển khai thực hiện các Nghị định số 99,100,101 và 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ
4387/UBND-KT 05/10/2016 Hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Kim Triều
4386/UBND-KT 05/10/2016 Xây dựng giá dịch vụ thoát nước thải và lộ trình thực hiện giá nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
4385/UBND-KT 05/10/2016 Tạm dừng lập kế hoạch thực hiện quy hoạch Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Nhơn
4384/UBND-KT 05/10/2016 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở
4383/UBND-KT 05/10/2016 Trả lời kiến nghị của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phân cấp quyết định đầu tư
4376/UBND-NC 04/10/2016 Tham mưu sơ kết 02 năm (lần 2) thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP
4373/UBND-VX 04/10/2016 Kiểm tra, giải quyết nội dung báo chí phản ánh
4372/UBND-VX 04/10/2016 Báo chí phản ánh thông tin "Mối nguy từ những bến đò "3 không" ở Bình Định"
4371/UBND-VX 04/10/2016 Chủ trương phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình Trường học cơ sở Mỹ Thành, hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng
4367/UBND-TH 04/10/2016 Chủ trương xây dựng chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
4365/UBND-TH 04/10/2016 Báo cáo kết quả tổng kết thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004