Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 17384 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/QĐ-BCĐ 12/01/2018 Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
06/KH-BCĐ 12/01/2018 Kế hoạch công tác năm 2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 35/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh
147/UBND-TD 11/01/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Khương Tài
141/UBND-VX 11/01/2018 Thực hiện Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
146/UBND-NC 11/01/2018 Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018
156/UBND-TD 11/01/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Bảy
153/UBND-KT 11/01/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
157/UBND-TD 11/01/2018 Giải quyết đơn của ông Lâm Văn Công
164/UBND-NC 11/01/2018 Điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2017
167/UBND-NC 11/01/2018 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
174/UBND-KT 11/01/2018 Thực hiện văn bản số 6611/BTNMT-ĐCKS ngày 06/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
77/qđ-ubnd 11/01/2018 Công nhận Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã An Nhơn lần thứ II (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
78/qđ-ubnd 11/01/2018 Công nhận Ban chấp hành Hội Tin học tỉnh Bình Định lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
91/QĐ-UBND 11/01/2018 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát để xây dựng khu dân cư tại xã Cát Trinh
94/QĐ-UBND 11/01/2018 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát để xây dựng khu dân cư tại thị trấn Ngô Mây
96/QĐ-UBND 11/01/2018 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát để xây dựng khu dân cư tại xã Cát Hiệp
61/QĐ-UBND 10/01/2018 Chủ trương đầu tư Dự án: Đường Bùi Hữu Nghĩa (nối dài) thành phố Quy Nhơn
126/UBND-KT 10/01/2018 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ
135/UBND-KT 10/01/2018 Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Xây dựng năm 2018
115/UBND-TD 09/01/2018 Giải quyết đơn của bà Lê Thị Mười