Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 11097 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3354/UBND-TD 20/07/2015 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Vân
3353/UBND-TD 20/07/2015 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hiền
3352/UBND-TD 20/07/2015 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thiệt
3347/UBND-KTN 20/07/2015 V/v xác định diện tích được tưới tạo nguồn từ bậc 2 trở lên
3346/UBND-KTN 20/07/2015 V/v triển khai trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
3345/UBND-KTN 20/07/2015 V/v tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ
3342/UBND-KTN 20/07/2015 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 07/7/2015 của Văn phòng Chính phủ
3339/UBND-TH 20/07/2015 V/v phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tuyến ống cấp nước sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng QL1 đoạn qua 02 thôn Vĩnh Trường, Hòa Hội xã Cát Hanh, huyện Phù Cát
3338/UBND-TH 20/07/2015 V/v giải quyết vướng mắc bồi thường GPMB của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn
3324/UBND-KTN 20/07/2015 V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước
3322/UBND-VX 20/07/2015 V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong các ơ sở y tế
3331/UBND-VX 17/07/2015 V/v tổ chức Hội thao chào mừng ngày thành lập ngành LĐ-TB&XH năm 2015
3323/UBND-VX 17/07/2015 V/v đề xuất việc triển khai thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
3321/UBND-VX 17/07/2015 V/v sinh viên thuộc 04 tỉnh Nam Lào được đào tạo liên thông năm học 2015 - 2016 tại Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
3320/UBND-TH 17/07/2015 V/v nộp các khoản phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
3315/UBND-VX 17/07/2015 V/v phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bình Định lần thứ XIII - 2015
3314/UBND-NC 17/07/2015 V/v báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII
3310/UBND-VX 17/07/2015 V/v tổ chức điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh
3309/UBND-KTN 17/07/2015 V/v chủ trương về phương án tuyến và quy mô đầu tư xây dựng dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130-km145
3302/UBND-KTN 17/07/2015 V/v thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án Mở rộng quy mô sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu của Công ty cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành