Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 8379 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2447/UBND-TH 16/06/2014 V/v tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1267/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2469/UBND-TH 16/06/2014 V/v chủ trương và kinh phí đầu tư xây dựng Dự án Đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (giai đoạn 2), huyện Hoài Nhơn
2441/UBND-TH 16/06/2014 V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tôm
2444/UBND-TH 16/06/2014 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
2448/UBND-TH 16/06/2014 V/v chủ trương trồng rừng thuộc dự án KFW6 nằm ngoài đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Ân
1901/QĐ-UBND 16/06/2014 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh
1904/QĐ-UBND 16/06/2014 V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm (năm 2014)thuộc Dự án: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định
1903/QĐ-UBND 16/06/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tên dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Bình Định (ADB). Hạng mục: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Nhà khám)
2451/UBND-VX 16/06/2014 V/v đồng ý cho Trường Cao đẳng Bình Định liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2014
2452/UBND-VX 16/06/2014 V/v đồng ý cho Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Bình Định liên kết mở các lớp đại học hệ vừa làm vừa học
2436/UBND-VX 16/06/2014 V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án 370 năm 2015
2450/UBND-VX 16/06/2014 V/v tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
13/2014/QĐ-UBND 16/06/2014 V/v Bổ sung Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
1898/QĐ-UBND 16/06/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán quyết toán Công trình: Dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II (RE II) mở rộng tỉnh Bình Định
1868/QĐ-UBND 13/06/2014 V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Di dời hệ thống viễn thông nằm trong phạm vi GPMB đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Tăng Bạt Hổ Công trình: Mở rộng đường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Tăng Bạt Hổ) Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
1885/QĐ-UBND 13/06/2014 V/v thành lập Đoàn kiểm tra về chất lượng và giá vật liệu xây dựng đá dăm trên địa bàn tỉnh
1883/QĐ-UBND 13/06/2014 V/v phê duyệt danh mục và kinh phí triển khai thực hiện các Đề án khuyến công năm 2014 sử dụng từ nguồn kinh phí của địa phương
1894/QĐ-UBND 13/06/2014 V/v phê duyệt Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ IX (2014 - 2015)
2428/UBND-TH 13/06/2014 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014
2434/UBND-KTN 13/06/2014 V/v triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi