Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 14663 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5090/UBND-VX 09/11/2016 Bình chọn tập thể, cá nhân vinh danh tại Chương trình "Vinh quang Việt Nam Dấu ấn 30 năm đổi mới"
5088/UBND-VX 09/11/2016 Thực hiện chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5085/UBND-TH 09/11/2016 Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
5081/UBND-KT 09/11/2016 Điều chỉnh cục bộ ngành nghề kinh doanh trong Cụm công nghiệp Tà Súc, huyện Vĩnh Thạnh
5078/UBND-TH 09/11/2016 Triển khai khai thác vụ cá Bắc năm 2016 - 2017
170/BC-UBND 08/11/2016 Công tác đối phó với đợt mưa lũ từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
246/TB-UBND 08/11/2016 Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp bàn giải quyết tình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão
5070/UBND-KT 08/11/2016 Thực hiện văn bản số 4879/BTNMT-TCMT ngày 27/10/2016
5066/UBND-NC 08/11/2016 Báo cáo giải trình kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2015
5050/UBND-KT 08/11/2016 Đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho công nhân
5045/UBND-KT 08/11/2016 Triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị Cát Tiến
245/TB-UBND 07/11/2016 Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Châu Phú
5040/UBND-TH 07/11/2016 Chủ trương xuất cấp bao cát cho các địa phương phục vụ phòng, chống thiên tai
5039/UBND-TD 07/11/2016 Trả lời đơn của ông Lê Văn Hương
5038/UBND-TD 07/11/2016 Trả lời đơn của bà Lê Thị Cúc
5031/UBND-KT 07/11/2016 Khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện Hoài Ân
5030/UBND-KT 07/11/2016 Thực hiện công tác rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại các cầu thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
5027/UBND-TD 07/11/2016 Giải quyết đơn của ông Huỳnh Đây và một số công dân
5026/UBND-TD 07/11/2016 Giải quyết bồi thường cho hộ ông Nguyễn Văn Luận
5023/UBND-VX 07/11/2016 Xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện An Lão giai đoạn 2017 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030