Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 8484 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2082/QĐ-UBND 30/06/2014 V/v cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định
2648/UBND-TH 27/06/2014 V/v chủ trương mở đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa và đường tuần tra bảo vệ rừng
2654/UBND-KTN 27/06/2014 V/v tổng hợp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cao su trên địa bàn tỉnh
2664/UBND-KTN 27/06/2014 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2014
2658/UBND-KTN 27/06/2014 V/v mở rộng mặt bằng nhà máy của Công ty TNHH Tân Phước
2659/UBND-KTN 27/06/2014 V/v cho phép DNTN Xây dựng Quang Hưng thăm dò cát xây dựng tại Sông Kôn
2653/UBND-KTN 27/06/2014 V/v lập dự án đầu tư xây dựng công trình đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2)
2638/UBND-TH 26/06/2014 V/v báo cáo tình hình thực hiện cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013-2014 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg và kế hoạch thực hiện cho năm
2643/UBND-TH 26/06/2014 V/v báo cáo việc thực hiện công tác bảo hộ công dân
2639/UBND-TH 26/06/2014 V/v báo cáo tình hình bố trí vốn cho các dự án đầu tư được ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc các chương trình: hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA, hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch
2632/UBND-TH 26/06/2014 V/v báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước
2629/UBND-KTN 26/06/2014 V/v báo cáo phục vụ công tác Quy hoạch phát triển ngành Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
2635/UBND-KTN 26/06/2014 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP
2641/UBND-KTN 26/06/2014 V/v lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025
106/TB-UBND 26/06/2014 V/v Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại Hội nghị giao ban trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và triển khai các giải pháp chống hạn vụ Hè - Thu năm 2014
107/TB-UBND 26/06/2014 V/v Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng tại cuộc họp giao ban công tác triển khai tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V - Bình Định 2014
2617/UBND-VX 25/06/2014 V/v phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch
2619/UBND-TH 25/06/2014 V/v tổ chức Lễ khánh thành 10 căn nhà do Tổ chức ACEF - Hàn Quốc tài trợ
2614/UBND-NC 25/06/2014 V/v triển khai tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014
18/KH-UBND 25/06/2014 V/v Tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế nhân "Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam" năm 2014