Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 7781 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
860/UBND-TD 12/03/2014 V/v giải quyết đơn phản ánh của ông Nguyễn Lên
628/QĐ-UBND 12/03/2014 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
33/TB-UBND 12/03/2014 V/v phân công nhiệm vụ và theo dõi địa bàn của các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Bình Định
623/QĐ-UBND 12/03/2014 V/v Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2014
623/QĐ-UBND 12/03/2014 V/v Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2014
625/QĐ-UBND 12/03/2014 V/v phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ nguyên liệu khai thác từ rừng trồng sản xuất của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
868/UBND-TH 12/03/2014 V/v báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội
868/UBND-TH 12/03/2014 V/v báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội
869/UBND-NC 12/03/2014 V/v đăng ký thi đua năm 2014
828/UBND-KTN 11/03/2014 V/v đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh), tỉnh Bình Định
828/UBND-KTN 11/03/2014 V/v đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh), tỉnh Bình Định
845/UBND-KTN 11/03/2014 V/v rà soát, báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với chủ đầu tư các nhà máy thủy điện
840/UBND-NC 11/03/2014 V/v tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn hóa địa danh
841/UBND-NC 11/03/2014 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11
847/UBND-NC 11/03/2014 V/v lập danh mục, tự kiểm văn bản QPPL quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh
833/UBND-TH 11/03/2014 V/v tổ chức tham vấn công đồng các dự án sử dụng nguồn vốn tại trợ của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.
831/UBND-TH 11/03/2014 V/v báo cáo tình hình triển khai trồng rừng thay thế sau khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp.
841/UBND-NC 11/03/2014 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11
829/UBND-VX 11/03/2014 V/v triển khai Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020
844/UBND-TH 11/03/2014 V/v đề xuất triển kkhai thực hiện các nội dung theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài Chính