Cơ quan ban hành   
Từ khóa   
Tìm thấy 8624 văn bản thỏa điều kiện tra cứu.
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2980/UBND-TD 17/07/2014 V/v giải quyết đơn của bà Phạm Thị Hường và ông Nguyễn Văn Tống.
2989/UBND-VX 17/07/2014 V/v tiếp nhận xe lăn mới cho người khuyết tật do Quỹ Những nỗ lực phát triển Việt Nam tài trợ
2245/QĐ-UBND 17/07/2014 V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định (Cơ sở tại thành phố Quy Nhơn).
2235/QĐ-UBND 17/07/2014 V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2014 sử dụng vốn Chương trình viện trợ Niu Zi-lân (NZAP) Dự án: Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tỉnh Bình Định
2971/UBND-KTN 16/07/2014 V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kho bãi tập trung Nhơn Tân.
2966/UBND-KTN 16/07/2014 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 389/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
11/CT-UBND 16/07/2014 V/v quản lý sử dụng công sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
2937/UBND-TH 15/07/2014 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015
2948/UBND-KTN 15/07/2014 V/v triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải
2946/UBND-KTN 15/07/2014 V/v báo cáo về nguồn nguyên liệu để phát triển ngành dệt may tại tỉnh Bình Định
2230/QĐ-UBND 15/07/2014 V/v điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2014
2232/QĐ-UBND 15/07/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố sản xuất vụ Hè Thu năm 2014
2229/QĐ-UBND 15/07/2014 V/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kiều (Địa chỉ: Tổ 12, khu vực 2, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn).
2953/UBND-NC 15/07/2014 V/v phối hợp thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL cho cán bộ phận dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016
2950/UBND-TD 15/07/2014 V/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Lành.
2934/UBND-KTN 14/07/2014 V/v tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014
2938/UBND-NC 14/07/2014 V/v điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức quản lý các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước
2932/UBND-KTN 14/07/2014 V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đất đai
2203/QĐ-UBND 14/07/2014 V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh
2916/UBND-KTN 14/07/2014 V/v điều chỉnh hướng tuyến công trình Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn