Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Bà Dương Thị Bích, sinh năm 1967. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 118/2016/TLST-VDS ngày 20/10/2016 về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: Anh Võ Văn Danh, sinh năm 1989.

Thường trú tại: Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngưi b yêu cu: Bà Dương Thị Bích, sinh năm 1967.

Nơi cư trú cuối cùng: Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngày 09/01/2017, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh thông báo cho bà Dương Thị Bích - sinh năm 1967; nơi cư trú cui cùng: thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh đã b nhà đi t năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Bích  đâu, liên h Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh (đa ch 218 Quang Trung, th trn Bng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Đnh - Đin thoi: 0563 761192) đ gii quyết vic anh Võ Văn Danh - sinh năm 1989, trú cùng đa ch yêu cu Tòa án tuyên b bà là đã chết.

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu bà Bích không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban Biên t

Tập tin đính kèm: