Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa

Số hồ sơ:

T-BDI-064694-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kho bạc nhà nước

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05-15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.

2.

Bước

2:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ và vào sổ biên nhận hồ sơ.

3.

Bước

3:

Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

4.

Bước

4:

Thông báo cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận giấy chứng nhận.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

-Đăng ký khai báo vật thể kiểm dịch thực vật (ít nhất 24 giờ) .

2.

-Các tờ khai báo nhập, xuất cảnh đối với hành lý xách tay , hàng hoá gửi qua phương tiện vận chuyển.

3.

-Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật hoặc đăng ký giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung

Văn bản qui định

1-Việc khai báo kiểm tra, xử lý cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa được thực hiện theo qui định tại Điều 8 Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 5/01/2007.

2-Đối với giống cấy trồng sản xuất trong nước vận chuyển nội địa mà không xuất phát từ vùng dịch hoặc không đi quan vùng dịch thì không làm thủ tục kiểm dịch thực vật

Nghị định số 02/2007/NĐ-CP n...

Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN...

Thông tư số 88/2007/TT-BNN

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (7)

  • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
  • Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều kệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  • Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra NN&PTNT ở địa phương và tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT
   Thời tiết