Tiếp nhận gấu.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-143949-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Kiểm lâm Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, 24 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn;

2.

Bước

2:

Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

3.

Bước

3:

Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn đề nghị cho phép được vận chuyển gấu tới kèm giấy chứng nhận trại nuôi gấu nơi chuyển đến gửi Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở NNPTNT đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) ở nơi đến.

Số bộ hồ sơ:

02 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Tiếp nhận gấu

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết