Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ thuế

16:08, 24/07/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành văn bản số 3781/UBND-TH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ thuế trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp ... nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT) trong sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, các ngân hàng thương mại và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, xử lý thu hồi tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo nhiệm vụ đã phân công tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/5/2017 và Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh;

Cục Thuế tỉnh phối hợp có hiệu quả với Sở Du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quản lý thông tin thu thuế (như: lượng khách, sản phẩm dịch vụ sử dụng, giá bán, doanh số bán hàng...), kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ghi hóa đơn, hạch toán chứng từ, kê khai thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, truy thu, thu hồi nợ thuế đối với lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, ăn uống trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ như: theo dõi sát tình hình kê khai của NNT; thực hiện phân loại theo đúng quy trình, quy định làm cơ sở đôn đốc thu tiền thuế nợ; ban hành đầy đủ thông báo tiền nợ thuế gửi đến từng NNT để đôn đốc thu nợ và theo dõi tiến độ trả nợ; tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế tại cơ quan thuế các cấp, đối chiếu xử lý điều chỉnh dứt điểm các khoản nợ đang chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với cơ quan thuế các cấp; thông báo công khai thông tin nợ thuế theo quy định pháp luật; kiên quyết thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng từng tháng, từng quý tới từng Lãnh đạo Cục Thuế, Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng, từng cán bộ thuế đối với từng doanh nghiệp, địa bàn để thu hồi kịp thời số tiền nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước; không để phát sinh nợ mới. Hàng tháng, tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc tổ chức thực hiện cưỡng chế nợ của các cơ quan thuế; báo cáo tình hình, kết quả cho UBND tỉnh; Cơ quan thuế các cấp thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý nợ thuế một cách hiệu quả nhất; chủ động tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành trên cùng địa bàn phối hợp với cơ quan thuế duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng thuế.

Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng, tăng thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn./.

Hữu Phước


In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167197700

Đang truy cập: 137