Cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055107-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định. - Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Cấp sổ theo dõi

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

2.

Bước

2:

Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung) chuyển cho lãnh đạo xem xét, chuyển đơn, hồ sơ đến phòng, bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận.

3.

Bước

3:

Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư nhận kết quả.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Văn bản xin cấp sổ theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường;

2.

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Số bộ hồ sơ:

02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 10/08/2006 của Chính phủ về Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết