Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

Thông tin

Lĩnh vực

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Xây dựng Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Dự án nhóm B: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. - Dự án nhóm C: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
     

Kết quả của việc thực hiện TTHC:


Văn bản có ý kiến về thiết kế cơ sở

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bước 3:

Nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, theo bước sau:http://binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/admin/page/admt-form.ivt?intl=vi
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Tờ trình hoặc công văn đề nghị của cơ quan đầu mối thẩm định dự án, 01 bản chính

2

Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở (theo khoản 3, Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP, có chữ ký của chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế và người thiết kế; có chữ ký, đóng dấu người có tư cách pháp nhân), 02 bản chính

3 Thuyết minh dự án (theo Điều 6, Nghị định 16/2005/NĐ-CP, có chữ ký của chủ nhiệm lập dự án; chữ ký, đóng dấu người có tư cách pháp nhân), 01 bản chính

4

Báo cáo khảo sát địa chất công trình (nếu có) (Có chữ ký của chủ nhiệm khảo sát; chữ ký, đóng dấu người có tư cách pháp nhân), 01 bản chính

5 Văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có): về quy hoạch xây dựng; sự kết nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào; sử dụng đất; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường, chủ trương đầu tư, quy mô, tính chất dự án, phân bố nguồn vốn (mỗi loại 01 bản chính hoặc bản sao).
6 Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế; chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát và chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát (nếu có kết quả khảo sát địa chất), 01 bản sao có công chứng.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 

   

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

   Thời tiết