Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Văn Điệp. Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 9, thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 133/2017/TLST-VDS ngày 20/10/2016 về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: Anh Nguyễn Quốc Nhàn, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Xóm 8, Giao Hội 2, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngưi b yêu cu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Văn Điệp.

Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 9, Giao Hội 2, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngày 02/10/2017, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh thông báo cho ông Nguyễn Văn Điệp; nơi cư trú: Xóm 9, Giao Hội 2, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định đã b nhà đi t năm 1981 đến nay không có về. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của ông Điệp. Địa phương đã xóa khẩu của ông Điệp. Nay ông Điệp  đâu, liên h Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh (đa ch 218 Quang Trung, th trn Bng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Đnh) đ gii quyết vic con ông, anh Nguyễn Quốc Nhàn - sinh năm 1980, trú tại đa chỉ: Xóm 8, Giao Hội 2, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định yêu cu Tòa án tuyên bố ông Điệp là đã chết.

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu ông Điệp không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban Biên t

Tập tin đính kèm: