Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất)

 

Số hồ sơ:

T-BDI-118421-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD, HTX phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, VPĐD của HTX đã đăng ký hoạt động và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu HTX không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, VPĐD của HTX cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

 
       

 

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của HTX, trưởng chi nhánh, VPĐD hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.

Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho HTX

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKHĐ nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

2.

- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

3.

- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất )

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

Luật Hợp tác xã

Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết