Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần

 

Số hồ sơ:

T-BDI-111533-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đâu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đâu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đâu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu câu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Lưu hồ sơ

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Doanh nghiệp phải thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

2.

Bước

2

Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.

Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức của doanh nghiệp

Số bộ hồ sơ:

01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

  • Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết