Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phướn.

Số hồ sơ:

T-BDI-130976-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Quảng cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ Trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thì thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc việc sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá,

Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

-Lệ phí thực hiện quảng cáo trên trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang).

- 50.000đồng/ 1 cái (Tổng số tiền thu lệ phí một lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đồng/1 giấy phép)

Thông tư số 64/2008/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

-Trả giấy php thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.

-  Thời hạn trả giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần(Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức cá nhân đến nhận Giấy php phải :

+ Nộp lại giấy biên nhận hồ sơ . (Giấy hẹn nếu có)

+ Nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu phí, lệ phí (liên 2).

+ Kiểm tra nội dung v ký nhận giấy phép

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

-Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)

2.

- Danh sách các vị trí, địa điểm xin treo, đặt quảng cáo kèm theo có đóng dấu treo của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân xin phép (nếu có)

3.

*Bản sao có giá trị pháp lý:

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-  Các loại giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá và nhãn hiệu hàng hoá.

-  Văn bản đồng ý, cho phép của cơ quan có thẩm quyền nếu quảng cáo chương trình khuyến mại.- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận thực hiện quảng cáo

Thông tư liên tịch số 06/200...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

1- Không được che khuất trên 10% diện tích sản phẩm quảng cáo đã đặt trước chưa hết thời hạn theo hướng phía trước, cách 200 mét nhìn vuông góc chính giữa với quảng cáo có trước.
2- Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.
3- Tại các đô thị, hạn chế quảng cáo có diện tích lớn ngoài trời không phù hợp với quy hoạch đô thị, an toàn xã hội, mỹ quan và cảnh quan môi trường

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP n...

   Thời tiết