Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Số hồ sơ:

T-BDI-130160-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Di sản văn hoá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Chứng chỉ

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước 2

Nộp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00

Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  - Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

3.

Bước 3

Trả Giấy chứng chỉ

-  Thời hạn trả Giấy chứng chỉ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Cá nhân ký nhận Giấy chứng chỉ tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định


 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin cấp chứng chỉ

2.

- Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan

3.

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Có trình độ chuyên môn và am hiểu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

2.

- Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hoá theo quyết định của toà án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

3.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành bảo tồn bảo tàng không được phép mở cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

4.

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam và đang thường trú tại Việt Nam

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

5.

- Có cửa hàng đủ rộng để trưng bày các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

6.

- Có đủ thiết bị trưng bày, bảo quản và bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết