Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội; chủ địa điểm (khách sạnh, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng).

Số hồ sơ:

T-BDI-130758-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy đăng ký

 

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy chứng nhận

-  Thời hạn trả Giấy chứng nhận: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân ký nhận Giấy chứng nhận tại Phòng nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán giải khát không bán vé thu tiền, không có tính chất kinh doanh nghệ thuật không phải đề nghị cấp phép nhưng chỉ được biểu diễn bài hát, bản nhạc, vở diễn đã được phép phổ biến.

2.

- Chủ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán giải khát tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sỉ nước ngoài biểu diễn tại cơ sở của mình không bán vé thu tiền phải đăng ký với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Sở VHTTDL không có ý kiến thì người đăng ký được phép tổ chức biểu diễn theo nội dung đăng ký.

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

     

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Chỉ được tổ chức biểu diễn tại địa điểm đăng ký kinh doanh những chương trình, tiết mục, vở diễn đã được phép phổ biến

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

2.

- Trong chương trình biểu diễn tại địa điểm đăng ký kinh doanh có đối tượng quy định tại Điều 16 Quy chế này tham gia biểu diễn các chương trình, tiết mục, vở diễn đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, THể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn, theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế này, phải gửi đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại ít nhất 3 ngày làm việc trước khi biểu diễn;

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

3.

- Không quảng cáo về biểu diễn nghệ thuật; không bán vé, thu tiền dưới mọi hình thức;

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

4.

- Độ ồn khi biểu diễn:
. Đối với địa điểm nằm trong khu đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố): độ ồn bên ngoài khu vực biểu diễn không vượt quá tiêu chuẩn "Mức ồn tối đa cho phép" theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN số 5949 - 1998);
. Đối với địa điểm còn lại phải đảm bảo: tiếng ồn không làm cản trở các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và nhân dân xung quanh nơi biểu diễn;

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

   Thời tiết