Lời chào
  BẢN ĐỒ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Cánh đồng mẫu lớn năm 2014

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 06/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện Cánh đồng mẫu lớn năm 2014, kế hoạch và những giải pháp chủ yếu năm 2015; Phương án quy hoạch chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang sản xuất ngô giai đoạn từ năm 2015 - 2020. Sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung Sơ kết tình hình thực hiện Cánh đồng mẫu lớn năm 2014, kế hoạch và những giải pháp chủ yếu năm 2015; Phương án quy hoạch chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang sản xuất ngô giai đoạn từ năm 2015 - 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà có ý kiến kết luận Thông báo số 188/TB-UBND ngày 20/10/2014.

Hướng dẫn thực hiện quy định mới về thuế TNDN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Cư và một số công dân, địa chỉ: khu vực Mỹ Hòa, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Cư và một số công dân có nội dung liên quan đến việc xem xét, thay đổi vị trí xây dựng cầu Vạn Thuận 2 tại khu vực Mỹ Hòa, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn theo hướng cách xa khu vực nhà dân, để tránh dòng chảy đâm xoáy vào xóm nhà dân, gây ngập lụt, sập nhà, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ; Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập: 22083144
Đang truy cập: 428