Trả lời đơn của bà Trần Thị Kim Đính, địa chỉ: thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh nhận được đơn của bà Trần Thị Kim Đính, có nội dung khiếu nại liên quan đến việc yêu cầu huỷ các Quyết định số 98/QĐ-UB ngày 08/6/1990, Quyết định số 529/QĐ-UB ngày 16/7/2001, Quyết định số 608/QD-CTUBND ngày 17/06/2011 và Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ bà với hộ bà Trần Thị Kim Ba và cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, cây cối và vật dụng trên phần diện tích đất 251,5m2 thuộc thửa đất số 908, tờ bản đồ số 3 để giao cho bà Trần Thị Kim Ba sử dụng là trái quy định của pháp luật. Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập: 210842693
Đang truy cập: 148