Lời chào
  BẢN ĐỒ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 11/11/2014, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp để xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước CEPT thuộc Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn báo cáo các vướng mắc và ý kiến tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 18/11/2014.

   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập: 22592731
Đang truy cập: 364