Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn năm 2017 - 2024”

22:54, 17/04/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn năm 2017 - 2024” trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chú trọng đến các giải pháp để đạt được các mục tiêu cụ thể về đăng ký khai sinh, khai tử, xác định nguyên nhân tử vong; kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, thống kê và công bố số liệu đăng ký hộ tịch đã đề ra; Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian đã đề ra, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Thông qua đó triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác này.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội và ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê, hộ tịch; tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật; hiện đại hóa phương  thức đăng ký và thống kê hộ tịch; trang bị cơ sở vật chất (máy tính, mạng internet, máy in) phục vụ riêng cho công tác hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, để thu thập, thống kê dữ liệu về sự kiện sinh và sự kiện tử tại các cơ sở y tế; bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, thông suốt giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xác định nguyên nhân tử vong, cấp chứng nhận tử vong tại cơ quan y tế, bao gồm các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; rà soát, thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hàng năm và thực hiện công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu này theo quy định; xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê đã được công bố, phục vụ yêu cầu của tổ chức, cá nhân; phối hợp liên ngành, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm số liệu thống kê đầy đủ, chính xác;...

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    166834868

Đang truy cập: 726