Trả lời đơn của ông Đào Kim Tùng và vợ là bà Bùi Thị Thuận, địa chỉ: thôn Hoà Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

05:38, 24/05/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa nhận được đơn của ông Đào Kim Tùng và vợ là bà Bùi Thị Thuận, có nội dung khiếu nại liên quan đến việc yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích có tục danh Rừng Dầu và Gò Căng tại thôn Hoà Nghĩa, xã Mỹ Hiẹp, huyện Phù Mỹ. Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

Đối với việc ông Đào Kim Tùng khiếu nại yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có tục danh Rừng Dầu tọa lạc tại thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ đã được Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ giải quyết tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 (Quyết định GQKN lần 1) và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 (Quyết định GQKN lần 2) đã có hiệu lực pháp luật; do đó, Chủ tịch UBND tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại việc khiếu nại của ông Đào Kim Tùng.

Đối với việc ông Đào Kim Tùng khiếu nại yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có tục danh Gò Căng tọa lạc tại thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, giao Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, giải quyết khiếu nại của ông Đào Kim Tùng theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho Ông được rõ./.

Hữu Phước

 

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    83215270

Đang truy cập: 157