Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

16:13, 06/10/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3686/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướctrên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả; Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, giữa các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh; Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi cả nước;Các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan cần tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướctheo Kế hoạch này.

Giao các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp sếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện. Yêu cầu Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167420906

Đang truy cập: 121