DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                                                                     Quy Nhơn, ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 
   

 

 

          Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;   

          Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý;

          Kính thưa Đại hội!

          Hôm nay, tại thành phố Quy Nhơn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

          Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Bình Định luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Hôm nay, Đại hội chúng ta vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội. Sự có mặt của đồng chí tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với Đảng bộ và nhân dân Bình Định. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội xin chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cá nhân đồng chí Tòng Thị Phóng.

          Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu V đã về dự Đại hội. Sự có mặt của các đồng chí là niềm vinh dự, sự động viên, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định.

          Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ các tỉnh Quãng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên đã về dự và chúc mừng Đại hội. Sự có mặt của các đồng chí thể hiện tình cảm sâu nặng, truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời giữa các tỉnh chúng ta.

          Với sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà của các thế hệ cán bộ đi trước, Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên là Bí thư, Quyền Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã về dự Đại hội.

          Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã nghỉ hưu, chuyển công tác khác, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đến dự Đại hội; Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin, tuyên truyền và cổ vũ kịp thời cho Đại hội.

          Nhiệt liệt chào mừng 349 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ về dự Đại hội; các đồng chí đã mang đến Đại hội ý chí, nguyện vọng và niềm tin của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vào thành công của Đại hội và tương lai phát triển của tỉnh nhà trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi chân thành cảm ơn và kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu sức khỏe và hạnh phúc.

          Kính thưa các vị khách quý;

          Kính thưa các đồng chí đại biểu;

          Kính thưa Đại hội!

          Trong giờ phút trang nghiêm, trọng thể này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta di sản vô cùng quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin hợp thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đại hội chúng ta tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

          Đại hội xin chia sẻ nỗi buồn thương, mất mát tới gia đình các đồng chí Nguyễn Hà Đông, Nguyễn Thanh Bình; 02 Tỉnh ủy viên đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội.

          Kính thưa các vị khách quý;

          Kính thưa các đồng chí đại biểu;

          Kính thưa Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Tình hình chính trị trong nước giữ vững ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Đối với tỉnh ta, dưới ánh sáng của Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh; những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội từ những nhiệm kỳ trước đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trong thời gian qua, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm; tình hình biển Đông diễn biến phức tạp. Ở trong nước, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Trong tỉnh, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục; tình hình thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh trong cây trồng, chăn nuôi… đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tối đa các nguồn lực; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng:

Nền kinh tế của tỉnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra. Sản xuất công nghiệp có bước phục hồi và duy trì mức tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Việc huy động nguồn lực và tìm kiếm các cơ hội, hướng phát triển nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng được tập trung đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã và đang thu hút được các dự án lớn đầu tư trên địa bàn, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong các năm tiếp theo. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua chính là những bông hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh dâng lên chúc mừng Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích đáng tự hào mà Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới nền kinh tế của tỉnh phát triển còn chậm, chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động xã hội chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa còn chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể có mặt còn hạn chế.

Với tinh thần cách mạng tiến công, thẳng thắn và cầu thị Đại hội cần đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2010 - 2015, trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hơn nữa đời sống, vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc thảo luận, thông qua các văn kiện trình Đại hội và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Những nhiệm vụ trên đều hết sức quan trọng, do đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đồng chí đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận và quyết định các công việc của Đại hội, bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp, xứng đáng với sự tin tưởng và lòng mong đợi của Trung ương Đảng và của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

          Kính thưa các vị khách quý;

          Kính thưa các đồng chí đại biểu;

          Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước; từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Những ý kiến quý báu ấy, không chỉ một lần nữa khẳng định những thành tựu đạt được trong 5 năm qua mà còn góp phần làm sáng tỏ thêm phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bứt phá đi lên của đất nước, của tỉnh nhà trong thời kỳ mới; đây còn là sự thể hiện sinh động, cụ thể lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của đồng chí, đồng bào trong tỉnh dành cho Đại hội.

          Kính thưa các vị khách quý;

          Kính thưa các đồng chí đại biểu;

          Kính thưa Đại hội!

 

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, đó là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung”.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

          Xin trân trọng cảm ơn./.