Công bố danh sách cấp xã đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

 

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018

 

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Ghi chú

I

Thành phố Quy Nhơn

 

1

Phường Ngô Mây

 

2

Phường Nguyễn Văn Cừ

 

3

Phường Lê Hồng Phong

 

4

Phường Lê Lợi

 

5

Phường Trần Hưng Đạo

 

6

Phường Trần Phú

 

7

Phường Lý Thường Kiệt

 

8

Phường Quang Trung

 

9

Phường Ghềnh Ráng

 

10

Phường Trần Quang Diệu

 

11

Phường Thị Nại

 

12

Xã Nhơn Lý

 

13

Xã Nhơn Phú

 

14

Xã Nhơn Châu

 

15

Xã Phước Mỹ

 

II

Thị xã An Nhơn

 

16

Xã Nhơn Hậu

 

17

Phường Đập Đá

 

18

Phường Nhơn Hòa

 

19

Phường Nhơn Hưng

 

20

Phường Bình Định

 

21

Phường Nhơn Thành

 

22

Xã Nhơn Hạnh

 

23

Xã Nhơn Mỹ

 

24

Xã Nhơn Tân

 

25

Xã Nhơn Phong

 

26

Xã Nhơn Phúc

 

27

Xã Nhơn Lộc

 

28

Xã Nhơn Khánh

 

29

Xã Nhơn Thọ

 

30

Xã Nhơn An

 

III

Huyện Tuy Phước

 

31

Xã Phước Lộc

 

32

Xã Phước Hưng

 

33

Thị trấn Diêu Trì

 

34

Xã Phước An

 

35

Thị trấn Tuy Phước

 

36

Xã Phước Nghĩa

 

37

Xã Phước Thành

 

38

Xã Phước Hiệp

 

39

Xã Phước Hòa

 

40

Xã Phước Quang

 

41

Xã Phước Thuận

 

42

Xã Phước Thắng

 

43

Xã Phước Sơn

 

IV

Huyện Hoài Nhơn

 

44

Xã Hoài Sơn

 

45

Xã Tam QuanNam

 

46

Xã Tam Quan Bắc

 

47

Xã Hoài Hảo

 

48

Xã Hoài Tân

 

49

Xã Hoài Hương

 

50

Xã Hoài Thanh

 

51

Xã Hoài Đức

 

52

Xã Hoài Mỹ

 

53

Thị Trấn Bồng Sơn

 

54

Xã Hoài Châu Bắc

 

55

Xã Hoài Hải

 

56

Thị trấn Tam Quan

 

57

Xã Hoài Xuân

 

58

Xã Hoài Châu

 

59

Xã Hoài Phú

 

V

Huyện Phù Mỹ

 

60

Xã Mỹ Hiệp

 

61

Xã Mỹ Đức

 

62

Xã Mỹ Chánh

 

63

Xã Mỹ Thọ

 

64

Xã Mỹ Thành

 

65

Xã Mỹ Tài

 

66

Xã Mỹ Phong

 

67

Xã Mỹ Lộc

 

68

Xã Mỹ Hòa

 

69

Xã Mỹ Chánh Tây

 

70

Xã Mỹ Lợi

 

71

Xã Mỹ Quang

 

72

Xã Mỹ Trinh

 

73

Xã Mỹ Cát

 

74

Thị trấn Bình Dương

 

75

Xã Mỹ Châu

 

VI

Huyện Vĩnh Thạnh

 

76

Thị Trấn Vĩnh Thạnh

 

77

Xã Vĩnh Hòa

 

78

Xã Vĩnh Hiệp

 

79

Xã Vĩnh Quang

 

VII

Huyện An Lão

 

80

Xã An Dũng

 

81

Xã An Toàn

 

82

Xã An Nghĩa

 

83

Xã An Quang

 

84

Xã An Tân

 

85

Xã An Trung

 

86

Xã An Vinh

 

87

Xã An Hưng

 

88

Xã An Hòa

 

89

Thị trấn An Lão

 

VIII

Huyện Phù Cát

 

90

Xã Cát Tài

 

91

Xã Cát Hanh

 

92

Xã Cát Tường

 

93

Xã Cát Khánh

 

94

Xã Cát Trinh

 

95

Xã Cát Minh

 

96

Xã Cát Lâm

 

97

Xã Cát Hưng

 

98

Xã Cát Hiệp

 

99

Xã Cát Thành

 

100

Xã Cát Sơn

 

101

Xã Cát Thắng

 

102

Xã Cát Hải

 

103

Xã Cát Nhơn

 

104

Xã Cát Tân

 

105

Xã Cát Tiến

 

106

Thị trấn Ngô Mây

 

IX

Huyện Vân Canh

 

107

Xã Canh Vinh

 

108

Xã Canh Hiển

 

109

Xã Canh Hiệp

 

110

Xã Canh Hòa

 

111

Xã Canh Liên

 

112

Thị trấn Vân Canh

 

X

Huyện Tây Sơn

 

113

Xã Tây Thuận

 

114

Xã Tây Giang

 

115

Xã Tây Phú

 

116

Xã Bình Nghi

 

117

Thị trấn Phú Phong

 

118

Xã Bình Thành

 

119

Xã Bình Tân

 

120

Xã Vĩnh An

 

121

Xã Tây Xuân

 

122

Xã Bình Hòa

 

123

Xã Bình Thuận

 

124

Xã Bình Tường

 

125

Xã Tây Vinh

 

126

Xã Tây Bình

 

127

Xã Tây An

 

XI

Huyện Hoài Ân

 

128

Xã Ân Hảo Đông

 

129

Xã Ân Phong

 

130

Xã Ân Đức

 

131

Thị trấn Tăng Bạt Hổ

 

132

Xã Ân Mỹ

 

133

Xã Ân Hữu

 

 
 
 


DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018

 

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Ghi chú

I

Thành phố Quy Nhơn

 

1

Phường Bùi Thị Xuân

 

2

Phường Nhơn Bình

 

3

Phường Đống Đa

 

4

Phường Hải Cảng

 

5

Xã Nhơn Hải

 

6

Xã Nhơn Hội

 

II

Huyện Phù Mỹ

 

7

Xã Mỹ Thắng

 

8

Xã Mỹ An

 

9

Thị trấn Phù Mỹ

 

III

Huyện Vĩnh Thạnh

 

10

Xã Vĩnh Sơn

 

11

Xã Vĩnh Kim

 

12

Xã Vĩnh Hảo

 

13

Xã Vĩnh Thuận

 

14

Xã Vĩnh Thịnh

 

IV

Huyện Phù Cát

 

15

Xã Cát Chánh

 

V

Huyện Vân Canh

 

16

Xã Canh Thuận

 

VI

Huyện Hoài Ân

 

17

Xã Ân Thạnh

 

18

Xã Ân Tường Đông

 

19

Xã Ân Hảo Tây

 

20

Ân Tín

 

21

Xã Ân Nghĩa

 

22

Xã Ân Tường Tây

 

23

Xã Đăk Mang

 

24

Xã Bok Tới

 

25

Xã Ân Sơn

 

VII

Huyện Hoài Nhơn

 

26

Xã Hoài Thanh Tây